VI міжнародна наукова конференція

МОДЕЛЮВАННЯ-2018

12-14 вересня 2018, м. Київ

12-14 вересня 2018 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м Київ, відбудеться шоста міжнародна наукова конференція «Моделювання-2018», яку приурочено до 100-річчя від дня утворення Національної академії наук України та річниці з дня народження академіка НАН України Пухова Георгія Євгеновича. В рамках конференції розглядаються сучасні проблеми математичного та комп'ютерного моделювання.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Донецький національний технічний університет

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Національний технічний університет «Львівська політехніка»

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Національний авіаційний університет України

Інститут електродинаміки НАН Украіни

Західнопоморський технічний університет, м. Щецін, Польша

Ташкентський державний технічний університет, Узбекістан

Українське представництво Hewlett Packard Enterprise

НВ ТОВ "Інфотех"

ТОВ " Інформатіо-Консорціум"

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Метою конференції є зміцнення та розвиток науково-технічної співпраці спеціалістів в галузі математичного та комп'ютерного моделювання в різних напрямках науки, техніки і народного господарства.

Завдання конференції:

  • обмін новими ідеями теоретичних і прикладних досліджень та досвідом практичних розробок в області математичного та комп'ютерного моделювання;
  • обговорення наукових досягнень в галузі математичного та комп'ютерного моделювання та їх реалізації з використанням сучасних комп'ютерних систем;
  • зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом;
  • залучення молодих дослідників до наукової творчості.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • теорія математичного і комп'ютерного моделювання
  • чисельні методи і високопродуктивні обчислення
  • прикладні методи математичного та комп'ютерного моделювання в різних сферах діяльності (у наукових дослідженнях, енергетиці, економіці, екології, управлінні та ін.)
  • застосування паралельних обчислень і нових інформаційних технологій для рішення задач математичного і комп'ютерного моделювання
  • кібербезпека і системи захисту інформації
  • системи імітаційного моделювання, тренажерні системи.


РЕЄСТРАЦІЯ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мохор Володимир Володимирович - голова ПК (Україна)

Арістов Василь Васильович (Україна)

Бєлецький Володимир Миколайович (Польща)

Борукаєв Зелим Харитонович (Україна)

Вадреву Шрі Харі Рао (Індія)

Верлань Анатолій Федорович (Україна)

Вілінскі Антоній (Польща)

Винничук Степан Дмитрович (Україна)

Євдокимов Віктор Федорович (Україна)

Жуков Ігор Анатолійович (Україна)

Каляєв Ігор Анатолійович (Росія)

Ковзанок Олександр Федорович (Польща)

Качорек Тадеуш (Польща)

Кириленко Олександр Васильович (Україна)

Куцан Юлій Григорович (Україна)


Массель Людмила Василівна (Росія)

Осовський Станіслав (Польща)

Палагін Олександр Васильович (Україна)

Петров В'ячеслав Васильович (Україна)

Реш Міхаель (Німеччина)

Сагатов Міразіз Варісович (Узбекистан)

Самойлов Віктор Дмитрович (Україна)

Саух Сергій Євгенович (Україна)

Святний Володимир Андрійович (Україна)

Сосонкіна Марія (США)

Стахів Петро Григорович (Україна)

Стогній Борис Сергійович (Україна)

Тарасенко Володимир Петрович (Україна)

Шидловський Анатолій Корнійович (Україна)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ передбачає пленарні доповіді провідних вчених в області моделювання і секційні та стендові доповіді за тематичними напрямками конференції. Робочими мовами конференції є: українська, англійська, російська. Праці конференції будуть видані до початку конференції. Оргкомітетом до розгляду приймаються статті обсягом до 4 сторінок, оформлені відповідно до вимог (дивись шаблон) і подані у форматі PDF. Підготовлену статтю потрібно надіслати до Оргкомітету на електронну пошту pimee.kiev@gmail.com, onti_ipme@ukr.net або ipme@ipme.kiev.ua з темою листа "МОДЕЛЮВАННЯ-2018". Прийняті доповіді будуть надруковані в збірнику праць конференції, а оркремі статті, що отримають рекомендації за резльтатами конференції будуть опубліковано в журналі "Електронне моделювання", що входить до наукометричних баз даних.

SIM18_template-eng.doc

ЗАПРОШЕНІ ДОПОВІДАЧІ


Prof. Masha Sosonkina

Old Dominion University, department of Modeling, Simulation & Visualization Engineering.Prof. Sergey Saukh, Pukhov Institute for Energy Modelling

He is a leading specialist in fundamental research - the theory, methods of construction and analysis of mathematical models and algorithms for simulation of power generation facilities based on the achievements of theoretical electrical engineering and computational methods.


Prof. Tadeusz Kaczorek

Professor at the Electrical Engineering Department of Białystok University of Technology and Warsaw University of Technology. The Member of Polish Academy of Sciences.


Prof. Dr.-Ing. Michael Weyrich

Head of Institute of Industrial Automation and Software Engineering, IAS, Uni Stuttgart
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr. h.c. Prof. E.h. Michael M. Resch

Director of HPC Center Stuttgart (HLRS), University of Stuttgart


Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Stefan Wesner

Director

Institute for Organisation and Management of Information Systems (IOMI), Ulm University, Germany


Prof. Volodymyr Sviatnyy

Doctor of Technical Sciences, Professor. Head of the Software Engineering Department. Honored Worker of Education of Ukraine. Scientific directions: computer parallel modeling of complex dynamic systems, model support of automated control systems. The founder of the international scientific school "Distributed parallel and modeling environments."


Prof. Andryy Yalovets

Doctor of sciences, deputy director of the Institute of Program Systems, National academy of sciences of Ukraine.Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Wolter

Head of the Institute of Electric Power Systems, Otto von Guericke University Magdeburg .


Prof. Mauro Pereira

Head of Department of Condensed Matter Theory, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences . He has over 90 journal and proceedings publications and has been elected a Fellow of SPIE in 2011 for achievements in theory of semiconductor materials and optics.


Prof. Ludmila V. Massel

Senior Researcher, L.A. Melentyev Institute of Energy Systems.

Head of Department of Automated Systems, Doctor of technical sciences, professor, corresponding member of International Academy of Informatization.


Volodymyr Saviak

Hewlett Packard Enterprise, HP HPC & POD EMEA team

КІНЦЕВІ ДАТИ

Заявка на участь, текст доповіді

Повідомлення про прийняття доповіді

Подача статті, готової до публікації

Оплата оргвнеску

Початок конференції


25.07.2018 - подовжено!

20.08.2018

25.08.2018

25.08.2018

12.09.2018

ОРГВНЕСОК включає пакет учасника конференції з працями конференції, кава-брейки, участь у соціальній програмі (екскурсія, товариська вечеря та фуршет). Для пакета Слухач/супроводжуючий передбачається участь у соціальній програмі, але матеріали конференції не надаються. Оргвнесок заочної участі покриває витрати на друк постера, видання праць і пересилку їх автору.


Пакет участі Оргвнесок (€) Для громадян України (грн.)

Повний 120 1400

Легкий (без участі в соціальній програмі) 60 900

Аспірантський 70 900

Слухач / супроводжуючий 70 900

Заочний 30 500


Проїзд і проживання в оргвнесок не входять, їх учасники конференції оплачують самостійно.

Засідання проводяться в приміщенні Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за адресою м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15.

ОРГКОМІТЕТ

Голова Чемерис О.А., заст. директора ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

Зас. голови Клименко Т.М., зав. відділом

Адреса:

Оргкомітет конференції «МОДЕЛЮВАННЯ-2018»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15,

тел.: (068) 573-2886, (044) 424-9179, (044) 424-1063

факс: (044) 424-0586

e-mail: pimee.kiev@gmail.com; ipme@ipme.kiev.ua

Якщо виникли якісь питання, просимо використовувати e-mail з темою "МОДЕЛЮВАННЯ-2018".

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Конференція буде проходити в столиці України – місті Києві, відомому як важливий промисловий, науковий, освітній та культурний центр Східної Європи. Місто має розвинену інфраструктуру і систему громадського транспорту, в тому числі Київський метрополітен. Київ відомий як зелене місто з двома ботанічними садами і безліччю великих і малих парків. Зелена природа міста найбільш помітна на зелених пагорбах правого берега вздовж річки Дніпро. У Києві розташовуються безліч найвідоміших історичних комплексів архітектури. Наприклад, Софійський собор та Києво-Печерська Лавра визнані ЮНЕСКО об'єктами світової спадщини.