Xarxa Temàtica

Significado y Gramática (SIGGRAM)

FFI2016-81750-REDT

Propera activitat:

Reunió de tots els membres de SIGGRAM

Alcalá de Henares, 6 i 7 de juny de 2019

Universidad de Alcalá


Investigadora principal:

M.Teresa Espinal (UAB)

Durada del projecte:

01.07.2017 - 30.06.2019

Aquesta xarxa temàtica sobre Significat i Gramàtica persegueix assolir tres objectius: impulsar encara més les relacions científiques entre els quatre grups integrants de la xarxa SIGGRAM anterior, enfortir la projecció internacional d'aquests grups i augmentar la formació docent en semàntica i pragmàtica dels estudiants de postgrau de les universitats integrants. El primer objectiu s'assolirà mitjançant l'organització d'una reunió anual on investigadors de les quatre universitats (U. Autònoma de Barcelona, U. Pompeu Fabra, U. del País Basc i U. de Alcalá) exposaran a la resta de membres els resultats més rellevants de la seva recerca en curs, en format de workshop. El segon objectiu s'assolirà organitzant una edició d'un congrés internacional reconegut dins l'àmbit de la semàntica i la pragmàtica. Finalment, el tercer objectiu s'assolirà amb l'organització d'una escola d'hivern de semàntica i pragmàtica amb participació d'investigadors de prestigi internacional, dirigida primordialment als doctorands de la xarxa matriculats als programes de postgrau de Lingüística i Ciència Cognitiva de les respectives universitats.

Esta red temática sobre Significado y Gramática persigue alcanzar tres objetivos: impulsar todavía más las relaciones científicas entre los cuatro grupos integrantes de la red SIGGRAM anterior, fortalecer la proyección internacional de dichos grupos y aumentar la formación docente en semántica y pragmática de los estudiantes de postgrado de las universidades integrantes en la red. El primer objetivo se va a alcanzar mediante la organización de una reunión anual en la que investigadores de las cuatro universidades que promueven esta solicitud (U. Autònoma de Barcelona, U. Pompeu Fabra, U. del País Vasco y U. de Alcalá) van a presentar a los demás miembros, mediante una estructura de workshop, los resultados más relevantes de sus investigaciones en curso. El segundo objetivo se va a alcanzar por medio de la organización de una edición de un congreso internacional reconocido en el ámbito de la semántica y la pragmática. Finalmente, el tercer objetivo se conseguirá con la organización de una escuela de invierno de semántica y pragmática con participación de investigadores de prestigio internacional, dirigida primordialmente a los doctorandos de la red matriculados en los programas de postgrado de Lingüística y Ciencia Cognitiva de las respectivas universidades.

This network on Meaning and Grammar has three goals: To further promote scientific relations between the four member groups of the former SIGGRAM network, strengthen the international visibility of these groups and improve the training in semantics and pragmatics of the PhD students of the universities participating in the network (U. Autònoma de Barcelona, U. Pompeu Fabra, U. of the Basque Country and U. of Alcalá). The first goal will be pursued through the organization of an annual meeting in which researchers from the four participating universities will present the most relevant results of their ongoing research to the other members of the group. The second goal will be pursued through the organization of a well-known international conference. Finally, the third goal will be achieved with the organization of a semantics winter school addressed to the PhD students in the network, the instructors of which will be prestigious semanticists.