Privacy

Laatste wijziging 12/4/2018

De Sietekaristen ut ‘t Brugsche VZW

www.sietekaristen.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van De Sietekaristen ut ‘t Brugsche VZW (hierna “de SUB”, “de VZW”, “wij” of “ons” genoemd).

De SUB hechten enorm veel belang aan de privacy van de leden en bezoekers van de website. Met deze reden gaat de VZW uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD 

De VZW verzamelt gegevens om efficiënt te kunnen werken en iedereen die geïnteresseerd is in de werking ervan de beste ervaring met de VZW te kunnen bieden., …

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEVRAAGD ?

WAARVOOR WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden enkel en alleen gebruikt om de noodzakelijke verwerking (lidmaatschap, inschrijving activiteiten) te beheren.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor marketingdoeleinden, noch aan derden doorgeven.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of eenvoudig door telefonisch contact op te nemen met ons via e-mail .

EEN OVERZICHT VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN:

HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Uw gegevens worden tot maximaal 2 jaar na de laatste verwerking bijgehouden. Foto’s, bewegende beelden en drukwerk van of voor activiteiten van de VZW vormen hierop een uitzondering, omdat deze als archief in principe voor ‘eeuwig’ bewaard worden.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Wel worden uw gegevens bewaard op de cloud-platformen van Microsoft Onedrive en Google Drive. Deze cloud platformen kunnen uw gegevens bewaren buiten de Europese Unie, maar zijn gebonden door de Europese AVG / GDPR wetgeving.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS

Uw gegevens kunnen door alle bestuursleden en medewerkers van de VZW verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de betrokken bestuursleden.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 De VZW en bestuursleden doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

UW RECHTEN

• Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat van uw persoonsgegevens wordt gemaakt . 

• Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kan dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten van de VZW niet (langer) leverbaar kunnen zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

• Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

• Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door de SUB verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

• Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.

• Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en van de VZW. De SUB behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wijzigingen aan deze verklaring openbaar worden gemaakt, wordt de datum veranderd van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, wordt dit op de homepage vermeld. Niettegenstaande raden wij u aan om deze privacyverklaring periodiek door te lezen.

VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de hoofdzetel van de VZW via onderstaande gegevens:

Adres

Sietekaristen ut “t Brugsche VZW

Walakker 10 bus 4

8200 Sint Michiels

België

Telefoonnummer: 050/38.38.87 of 0487/544 560