Helen Keller club


UITNODIGING rit voor Helen Keller club OP ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019

Vertrekplaats : Gebarenhuis Nowedo, Polderstraat 76a, 8310 Sint-Kruis Brugge

Samenkomst : tussen 09:00-09:30 h

 • Rit deel 1 : van 10.00 tot 11:30
  • Middagstop met middagmaal : Walraeve Taverne-Restaurant Walrave, Nieuwpoortsesteenweg 634, 8400 Oostende
 • Rit deel 2 : van 14:00 tot 15:00
  • Koffiestop
 • Rit deel 3: 16:00 tot 17:00
  • terugrit naar vertrekplaats
  • Koffie of drankje bij aankomst

info en inschrijving :

 • Hilde en Geert, 050/38 38 87 eggermontg@telenet.be - 0487/544 560…
 • Philip Helewaut,

philiphelewaut@gmail.com - 0479/650 689

 • deelname : chauffeur gratis,
 • partner : 15 € (storten op rek. 001-4810689-50 van de VZW)
 • Als je kan meerijden, gelieve ons een seintje te willen geven, en dit voor 10 september

De Helen Keller club is ontstaan als een ontspanningsclub voor dove gebarentaligen met bijkomende visuele-problemen. De club richt zich nu tot alle doven en slechthorenden met visuele beperkingen. Dit zijn mensen, geboren met het syndroom van Üscher.

Deze personen worden doof of slechthorend geboren en zijn meestal reeds nachtblind. Naarmate ze ouder worden gaat het gehoor verder achteruit en krijgen ze kokerzicht wat uiteindelijk leidt tot blindheid.

De Helen Kellerclub organiseert zo viermaal in het jaar een avonturendag voor deze mensen. Ze zijn al eens gaan klimmen, hebben met de kajaks gevaren, gaan paard rijden, enz. Nu zouden ze er graag eens een dagje op uit gaan met een zijspan. Velen hebben nog nooit in een zijspan meegereden.

De leden van de club hebben praktisch allemaal een blinde geleide hond, maar deze zou echter, om praktische reden, niet meegaan op deze rit. Wel zouden ze bijna allemaal een tolk mee hebben, die hen helpt bij de communicatie, bij het wandelen en bij het eten.

Deze activiteit moet evenwel overdag gebeuren daar zij bij de minste schemering niets meer kunnen zien. Communicatie met de motorrijders is zeker mogelijk.

Het is een groep mensen waarbij men als buitenstaander soms niet weet hoe met hen te communiceren. Het is een zeer toegankelijke groep mensen, die ondanks hun beperking zeer positief in het leven staan.

Op zaterdag 21 september organiseren Geert en ik een zijspanrit voor de Helen Keller club uit Sint-Kruis Brugge.

Philip Helewaut