Sietekaristen

ut 't Brugsche

We zijn een groep vrienden en zijspanrijders die rijden voor hun plezier. 

Wij willen dit plezier graag delen met anderen en dit zonder verplichtingen.

We nemen deel aan en organiseren meerdere runs met mindervaliden.

We organiseren ook een jaarlijks treffen waar we gelijkgestemde zijspanrijders ontmoeten.

We houden het (bijna altijd) rustig op het zijspan en ernaast.

Als we niet samen rijden, gaan we al eens samen iets eten of drinken, pentanque spelen of er een weekend op uit trekken.