ค้นหาค่าดัชนีวารสารทางสัตวแพทย์

LinkFacebookLink

การค้นหาข้อมูล

1. เข้าใช้บริการผ่าน Open Athens (Sign In with CMU Account) <<Click>>

2.ค้นหาข้อมูล ชื่อวารสาร หรือ ชื่อย่อวารสาร

3.รอสักครู่ ระบบกำลังค้นหาข้อมูล

4. ต้องการดูค่าดัชนี Click ปุ่ม JCR(สีม่วง) หรือ SJR(สีส้ม) 

พบปัญการใช้งานติดต่อ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาโดย ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่