JSDH a SDH Květnice

Vítejte na stránkách dobrovolných hasičů Květnice

Používáme svolávací a poplachový systém FIREPORT


Vedení SDH Květnice

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květnice

Sidlo: K Dobročovicům 35 , 250 84 Květnice

Registarční číslo přidělené Kanceláří SH ČMS : 219062

IČO : 22756841 výpis

Vedení sboru se volí pravidelně každých pět let při Valné hromadě sporu, poslední volební valná hromada byla v roce 2019


Hasiči

23 členu

DA

Ford

Historická stříkačka

1898

Sbor dobrovolných hasičů v Květnici

Sbor dobrovolných hasičů Květnice

spolupracuje při hašení požárů, likvidací povodní, živelných pohromách, mimořádných událostech a poskytují jinou technickou pomoc. Též se účastní společenských akcí, které pořádá obec.

SDH Květnice je zařazena v plošném pokrytí JPO V. K dnešnímu dni sbor čítá 40 členů. Aktuálním starostou sboru je Jiří Slavík st. a velitelem jednotky Jindřich Hájek. Hasiči stále přibírají nové členy.

SDH disponuje plovoucím čerpadlem, 2ks stříkaček PS8 z roku 1960 a 1961, 1ks stříkačky PS12 a nákladní valník. Mimo to spolek vlastní funkční historickou hasičskou stříkačkou z roku 1898.

V roce 2017 oslaví sbor 120 let od svého založení.

Sídlo: K Dobročovicům 35, Květnice 250 84

Kontakt: 731 106 709 starosta SDH Jiří Slavík

Historie:

Spolek byl založen v roce 1897 na podnět obchodníka Antonína Cetla. Tehdy byla Květnice osadou. Ruční stříkačku sbor zakoupil v roce 1898 od firmy Smekal Praha za 719 zlatých. Nynější hasičská zbrojnice byla vystavěna roku 1904. Při schůzi ustavující sbor byli přítomni jako zástupci obce J. Kulič, dlouholetý starosta obce a činný člen sboru, J. Cetl, dlouholetý velitel sboru, Dr. Golombiowský sborový lékař a jiní. V prvním roce po založení sboru bylo konáno 10 praktických cvičení, 12 teoretických, 12 výborových schůzí a 1 valná hromada. Do poloviny 20 století byl spolek ještě v činnosti a dále pak postupně zanikal. Dne 20. 2. 1970 byla činnost spolku obnovena.

Zakládající členové:

 • Vrba Vladimír předseda

 • Holan Josef velitel

 • Lhoták Bohumil ml. jednatel

 • Rathouský Jaroslav pokladník

 • Řezníček Josef strojník

 • Rathouský Josef revizor účtů

 • Lhoták Bohumil st. referent prevence

 • Rathouský Otto

 • Slavík Jiří st.

 • Kuchař Vlasta

 • Chlasták Jaroslav revizor