ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 


ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง และนางสาวภิชาดา เตชินธนาพร

🌄 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

⏰ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

🏙️ ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

รางวัลเชิดชูเกียรติโครงงานวิทยาศาสตร์

การแข่งขันโครงงาน​วิทยาศาสตร์​ รอบชิงชนะเลิศ "สาขาวิทยาศาสตร์​กายภาพ"

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์โดยการสะท้อนของแสง


จัดทำโดย เด็กชายสรศักดิ์​ ธรรมาชัยมงคล เด็กชายอัครวิทย์​ เกตุเนียม และ

เด็กชายฐปนรรฆ์ รุ่งวณิชชา


ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง และนางสาวภิชาดา เตชินธนาพร

วันที่ 13 สิงหาคม 2566  มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9 – 11

Science Show

เข้าร่วมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ

ภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

📍ศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน 

📍ศูนย์การเรียนรู้ กผฝ. ลำตะคอง (EGAT) 

📍แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโชคชัย

🗓️ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

📍ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🗓️วันที่ 10 – 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แข่งขันตอบปัญหาวิศกรรมศาสตร์

📍 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🗓️ วันที่ 20  มกราคม2566

เยี่ยมชม Smart Lab ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

📍 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🗓️ วันที่ 20  มกราคม2566

Workshop ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

📍 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🗓️ วันที่ 20  มกราคม2566