Contact en info

Voorzitter : Guido Flobert

Ondervoorzitter : Guido Clarysse

Secretaris : Dany Nauts

Penningmeester : Jacques Mertens

contact - email : flobertguido@gmail.com

ONTSTAAN

In 1974 waren enkele vrienden uit de regio Schellebelle los van elkaar film- en klassieke diamontages aan het maken. Door een gezamenlijke interesse besloot men om samen werkvergaderingen te houden en zo ontstond uiteindelijk de toenmalige Film- en Diaclub Scaldis met als lokaal het Parochiehuis ' t Veer in Schellebelle.

Eind 1978 werd de club beter gestructureerd. Nieuwe technieken om filmprojectoren of diaprojectoren synchroon te sturen, deden hun intrede.

In 1982 zorgde de club voor een - in die tijd - opmerkelijke prestatie, een projectie met 6 synchroon gestuurde Kodak diaprojectoren op een panoramisch scherm van 7,5 meter breed. De voorstelling was een zo overweldigend succes binnen de gemeente en ook daarbuiten dat ze uiteindelijk meerdere malen werd herhaald.

De club sloot nadien aan bij NAB (Nederlandstalige Amateur kineasten van België), OVU (Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie) en CVB (Centrum voor beeldexpressie). In filmmontage verdween de zogenaamde pellicule voor amateurs (8mm, super8 mm, 16 mm) relatief snel met de opkomst van video. In fotografie echter werd de pellicule (negatief of diapositief) nog lange tijd verder gebruikt. Er bestond toen gewoonweg geen kwalitatief evenwaardige, laat staan betere (digitale) techniek. De echte doorbraak van de Personal Computer (PC) begin de jaren negentig vormde een technische revolutie. Foto- en AV club Scaldis Schellebelle groeide door het efficiënt gebruik van moderne digitale technologie snel uit tot één van de betere clubs uit Oost-Vlaanderen.

Sinds het jaar 2003 en de echte doorbraak van de digitale fotografie, verdween de fotografie pellicule vrij snel. Sindsdien worden er feitelijk enkel nog digitale montages gemaakt. De beelden werden m.a.w. digitaal opgenomen (in de beginfase soms nog via een scan van bestaande pellicule), digitaal bewerkt, digitaal gemonteerd en digitaal geprojecteerd op groot scherm.

- Van 2004 tot 2006 : 16/9 breedbeeld projectie in 1280x720 pixels.

- Van 2007 tot 2014 : 16/9 breedbeeld projectie in 1920x1080 pixels. Lees meer hier.

- Sedert 2015 : 16/9 breedbeeld projectie in 4K of 3840x2160 pixels. Lees meer hier.

Zit ondertussen 16/9 breedbeeld projectie in 7680×4320 pixels of 8K niet ergens om de hoek te kijken? Lees meer hier.