Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter (feb-23)

§ 6: Dagsorden, indkomne forslag og referat offentliggøres på hjemmesiden.


CVR-nr: 29955387

CFR-nr: 1193501
Foreningsnøgle: 676091 (jan-21)

GF, referat og regnskab