SMP Regler

Tryck på knapparna under för att läsa om andra servrar och deras regler.

Innan man spelar på servern så godkänner man reglerna under och förstår att om man bryter de kommer det finnas konsekvenser!

1. Man får inte skapa chunks som bannar andra spelar när de kommer för nära chunken. (Chunkban).

2. Man får inte förstöra.

3. Man får inte ta föremål från andra spelare inklusive spelare som har blivit bannade!

4. Man får inte orsaka andra spelares död.

5. Fuskklienter och autoclickers är ej tillåtet. Vissa modifierade klienter får användas men fråga alltid Staff innan.

6. Man får inte konstruera maskiner som är gjorda för att skapa lagg.

7. Följ stadens regler.

8. Försök inte lura mod.

9. Ingen trading av IRL pengar.

10. Duplikation och användning av buggar som gör så man får ett övertag mot andra spelare är olagligt. (TNT duplicering är olagligt) Undantag: Ta sönder bedrock

11. Respektera alla spelare. Alla spelare ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, religion osv.

12. Man får ej ha mer än 10 djur på ca 10 block. (Fråga Staff om du vill ha mer än 10 djur på ca 10 block). Denna regeln finns för att servern ska gå lättare vilket leder till en bättre spelupplevelse.

13. Försök att se till att dina redstone-projekt skapar så lite lagg som möjligt T.ex. Att använda barrels istället för kistor i större projekt.

14. Om man vill använda ett alt konton för att spela in t.ex. en timelapse, till farmer eller liknande, var vänlig att fråga Staff.

15. Man får inte låtsas vara en annan spelare utan tillåtelse av den spelaren.

16. Utnyttja inte "loopholes"

17. Om du ska göra en handelshall för bybor som är mer än 10 bybor så behöver du kontakta mod.

18. Om du vill stå AFK i en farm som kan skapa lagg var vänligen att använd schemat som står under.Fler regler kan tillkomma. Om du är osäker på något kan man alltid fråga server mods

AFK med större farmer och maskiner som kan skapa lagg:

Schema

Vardagar: 00:00 - 08:00

Helger: 02:00 - 09:00

Lov: 03:00 - 10:00