นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

กิจกรรมต่าง ๆ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ชาวเหลืองแดงทุกท่านทุกคนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศรีสังขะ โรงเรียนสังขะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ยินดี​ กับ​นางสาวธนพร​ สงค์​พิมพ์ การแข่งขัน​ซุโดกุ​ ลำดับ ที่​ 7​ การแข่งขัน​ ซุโดกุ​ รุ่นมัธยมศึกษา

Carousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image