นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

การติดตั้งและใช้งาน

ระบบ STUDENT CARE

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2563

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนสังขะเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting)ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมรวมใจสังขะ


-วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ชั้นม.1 และชั้นม.4 เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.

-วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ชั้นม.2 และชั้นม.5 เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.

-วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ชั้นม.3 และชั้นม.6 เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.


ยินดีต้อนรับครูใหม่ เข้าสู่รั้วเหลืองแดง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้ชนะประกวดราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังขะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การประมูลเพื่อจัดหาผู้เช่สสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนสังขะ ประจำปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image