Kaple sv. Viléma a budova bývalého sirotčince, pozdější LDN

Roudnický zámek a náměstí

Sokolové na náměstí 1919

Husova třída

Havlíčkova ulice (vpravo dnešní stav)

Restaurace Libuše

Koláže z Roudnice