Kaple sv. Viléma a budova bývalého sirotčince, pozdější LDN

Roudnický zámek a náměstí

Husova třída

Havlíčkova ulice

Restaurace Libuše

Koláže z Roudnice