საუკეთესო წლიური ანგარიშის

და გამჭვირვალობის ჯილდო

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულმა ფონდმა, ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ხელშეწყობით, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ლისტინგში დაშვებული კომპანიებისთვის 2019 წლის შემოდგომაზე კონკურსი გამოაცხადა.

საქართველოს ეკონომიკის წარმატება მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული კერძო სექტორის უნარზე მოიზიდოს როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ინვესტორები. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების გლობალურ რეიტინგში საქართველოს სახარბიელო მე-6 ადგილი უკავია, მაგრამ საქართველოს კაპიტალის ბაზრები, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩათვლით, არასაკმარისადაა განვითარებული და საჭიროებს ხელშეწყობის მექანიზმებს და ღონისძიებებს მათი ზრდის სტიმულირებისთვის.

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის (RSF) მიერ დაწესდა, ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკის, საქართველოს საფონდო ბირჟის (GSE), საქართველოს ეროვნული ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) და სხვების დახმარებით, უმაღლესი ხარისხის ანგარიშგების მქონე კომპანიების წახალისების საშუალებით ბირჟაზე ლისტინგში დაშვებული კომპანიების ანგარიშგების პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. რეგულირების მოთხოვნების და საუკეთესო გლობალური პრაქტიკის შესაბამისი მაღალი დონის ანგარიშგების პრაქტიკა გამიზნულია ქართველი ინვესტორების უკეთესი ინფორმირებისა და დაცვისთვის და მათი წახალისებისთვის ინვესტირება განახორციელონ ბირჟაზე ლისტინგში დაშვებულ ქართულ კომპანიებში. ლისტინგში ახალი კომპანიების და ინვესტორების მოზიდვა საქართველოს საფონდო ბირჟას ზრდაში დაეხმარება.

შეფასების პროცესი

ჯილდოს გადაცემა მოხდება 3-ეტაპიანი შეფასების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს თავდაპირველ გაცხრილვას, წინასწარი შერჩევის შედეგად გამოვლენილი კომპანიების დეტალურ შეფასებას, და ბოლოს, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი ჟიურის მიერ გამარჯვებული კომპანიების გამოვლენას. თავდაპირველი გაცხრილვა გულისხმობს ბირჟაზე ლისტინგში დაშვებული კომპანიების გამოვლენას, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების მიმდინარე მოთხოვნებს, რაც დასტურდება აუდიტის არაკვალიფიცირებული დასკვნით და წლიური ანგარიშის დროული წარდგენით ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში (ქვეყნდებაwww.reportal.ge ვებგვერდზე).

კომპანიებს, რომლებიც გაივლიან შერჩევის პირველ ეტაპს, ეცნობებათ კონკურსის მომდევნო ეტაპზე გადასვლის შესახებ. გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება კომპანიების მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის შესაბამისად მომზადებული მმართველობის ანგარიშგების, კორპორაციული მართვის ანგარიშგების, არაფინანსური ინფორმაციის და სხვა ფაქტორების (მაგ. ანგარიშების გამოქვეყნება ვებგვერდზე, წლიური ანგარიშის წარდგენის დროულობა და წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხი) საფუძველზე. ამდენად, ჯილდოს დანიშნულებაა სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა. თითოეულ კომპანიას მიენიჭება შესაბამისი ქულა 100-დან (100%) ქვევით წარმოდგენილ ცხრილში ნაჩვენებ კატეგორიებში.

იურის ქართველი წევრები ადგილობრივი უნივერსიტეტების და კონსულტანტების დახმარებით განახორციელებენ ქულების მინიჭებას. შემდეგ ჟიური შეიკრიბება გამარჯვებულ და მეორე ადგილზე გასულ კომპანიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად თითოეულ კატეგორიაში - საფინანსო დაწესებულებები (ბანკები და სხვა საკრედიტო ინსტიტუტები), არასაფინანსო სდპ-ები 500 -ზე მეტი დასაქმებულით და არასაფინანსო სდპ-ები 500-ზე ნაკლები დასაქმებულით. ჯილდოების გადაცემა მოხდება 2019 წლის დეკემბრის მეორე ნახევარში გამართულ ღონისძიებაზე.

მომდევნო წლებში დაჯილდოების სქემა კიდევ უფრო განვითარდება, კერძოდ, ის უფრო მასშტაბური გახდება (კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ კონკურსში მონაწილეობის მოთხოვნებს გაიზრდება) და შეფასების პროცესიც მეტად დაიხვეწება.

ძირითადი თარიღების გრაფიკი

კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ ძირითადი თარიღები, მათ შორის ინფორმაციის წარდგენის თვალსაზრისით:

 1. დაჯილდოვების სქემის შესახებ საჯარო განცხადება – სექტემბერი, 2019
 2. კომპანიების წარსადგენი და გამოსაქვეყნებელი ანგარიშები ვებ-გვერდზე reportal.ge – 31 ოქტომბერი, 2019
 3. თავდაპირველი გაცხრილვა /წინასწარი შერჩევის შედეგად აუდიტის არაკვალიფიცირებული დასკვნის მქონე, მომდევნო ეტაპზე გადასული კომპანიების გამოვლენა – ნოემბერი, 2019
 4. მომდევნო ეტაპზე გადასული კომპანიების ინფორმირება – 15 ნოემბერი, 2019
 5. შეფასება – ნოემბერი/ დეკემბერი 2019
 6. დაჯილდოვების ღონისძიება – 17 დეკემბერი, 2019

2019 წლის დაჯილდოვების მომდევნო ეტაპზე გადასული კომპანიების წინასწარი ჩამონათვალი:

საფინანსო დაწესებულებები 500-ზე მეტი დასაქმებულით:

 • სს „თიბისი ბანკი"
 • სს „საქართველოს ბანკი"
 • სს „ლიბერთი ბანკი"
 • სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
 • სს „კრისტალი“


მსხვილი არა-ფინანსური ორგანიზაციები (500-ზე მეტი თანამშრომლით)

  • სს "სილქნეტი"
  • სს "თელასი"
  • შპს "თეგეტა მოტორსი“


მცირე არა-ფინანსური ორგანიზაციები (500-მდე თანამშრომლით)

 • სს „ქართული ლუდის კომპანია“
 • სს "ნინო"
 • სს "ბამბის ნართი"
 • შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
 • სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა"
 • სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
 • სს "ისანი-ქართუ"
 • შპს "მ2 კომერციული ქონებები“

ჟიურის წევრები

საერთაშორისო ჟიურის წევრები არიან ქართველი და უცხოელი ექსპერტები:

პოლ თომპსონი

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი და მსს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაციის დირექტორი

ბელგია (ჟიურის თავმჯდომარე)

გიორგი თაბუაშვილი

ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის აღმასრულებელი თავმჯდომარე

საქართველო

გიორგი რუსიაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის დირექტორი

საქართველო

ირინა გორდელაძე

მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის უფროსი კონსულტანტი მართვის სფეროში

საქართველო

კახა კუჭავა

საქართველოს პარლამენტის წევრი და ვიცე-სპიკერი

საქართველო


ნინო ქურდიანი

ფინანსური დირექტორი,

საქართველოს საფონდო ბირჟა

საქართველო

ერიკ ვერმიულენი

ტილბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი

ნიდერლანდები

ბრანკო ლუტიჩი

SFAI მონტენეგროს მმართველი პარტნიორი

მონტენეგრო

ტარიელ გვალია

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის საბჭოს წევრი, საქართველოს დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანება

საქართველო

ელიზაბედ-ნუცა დავითაშვილი

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირი

საქართველო

ნიკოლოზ დუმბაძე

ალტერნატიული ბიზნეს გადაწყვეტილებების (ABS Consulting) მმართველი პარტნიორი

საქართველო

ეკატერინე პაპიაშვილი

CRESCO კონსალტინგის გენერალური დირექტორი

საქართველო

სოფია ყოლბაია

კაპიტალის ბაზრების ზედამხედველობა, საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველო

გიორგი ნაკაშიძე

საინვესტიციო და საპენსიო ფონდების ზედამხედველობა,

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველო

ფილიპ იუნგენი

yes.com AG -ს ოპერაციული დირექტორი (შვეიცარია) და Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz VVAG -ს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე

გერმანია

ჟან-ფრედრიკ პაულსენი

საქართველოს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს ვიცე - თავმჯდომარე

საქართველო