Osobní stránky

Roman Gášpár

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní

Katedra energetických strojů a zařízení


Úvodem pár slov...

Stránky vznikly pro vnitřní potřeby KKE/FST ZČU v Plzni. Stránka slouží pro komunikaci se studenty a doplnění učiva, které nebylo během cvičení přednesené.

Konzultace je nutno si předem domluvit emailem.