Kontakt / Contact

Ing. Roman Gášpár

Katedra energetických strojů a zařízení

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 22

306 14 Plzeň


kancelář: UX 236b

tel: +420 377 638 142

e-mail: gaspar@kke.zcu.cz

Ing. Roman Gášpár

Department of Power System Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Univerisity of West Bohemia

Univerzitní 22

306 14 Plzeň


Office: UX 236b

Phone: +420 377 638 142

e-mail: gaspar@kke.zcu.cz