Galleri

En gruppe går TUR 01 hver mandag kl. 11 med pause ved en lille sø med ænder. Turen er på ca. 1,2 km og rollatoregnet. Du er velkommen til at deltage i denne gruppe og vi håber på en god interesse også i andre områder, så vi snart også kan tilbyde grupper der går f.eks. i Bryggervangs- og i Kongensgave-områderne og flere andre steder i Gribskov Kommune. Vi er en del af: "Gribskov går sammen".

Aflyses en tur grundet dårligt vejr sende en SMS til potentielle deltagere.

Tur 01 (rollatoregnet)

Denne tur udgår fra området ud for Frederiksborgvej 42-44 i Helsinge og går, bortset fra det første lille stykke ad rolige villaveje (meget begrænset trafik) og en nyasfalteret sti forbi en lille sø med ænder. Pause holdes som regel ud fo søen. Turen er på knapt 1½ km. og egnet for rollator brugere og andre med gangbesvær.

Tur 02

Første del af turen føjger samme rute som tur 1, med når vi kommer til enden af Byholmvej fortsætter vi ad stien ligeud for senere at dreje til venstre (Grus og græssti ikke rollatoregnet) og videre til venstre over Frederiksborgvej (forgængerfelt) videre ind lang bebyggelse på højre side og åbent landskab, træer m.v. på venstre side. Længere fremme kommer du på asfalteret sti til Gammel Frederiksborgvej, der hvor den er opdelt skifter nav til Bymosegårdsvej. Du har nu mulighed for at fortsætte af Byholmgårdsvej op til Frederiksborgvej, Men hvis dårligt underlag ikke er en hindring kan du dreje til højre ad Ved Skoven, der fører bag om kursuscentret og forbi spejderhytten til skoven. (Høbjerg Hegn. Følg stierne i skoven og kom ud ved Helsinge station. Dejlig tur, men ujævnt, fugtigt og rødder i skoven, så ikke egnet på dette sted for dårligt gående.

Tur 03

Tur 3 starter hvor Rønnebærvej går ud fra Vestergade, desværre er de første 150-200 meter en grusvej, men resten af turen foregår ad asfalterede eller flisebelagte stier.. For enden af stien der fører til stor grønne områder mellem boligområder drejer du til højre hvor stien ender, kommer forbi Helsinge Hallerne og kan derefter gå ad idræstvej til Vestergade, eller som vist på kortet gå gennem Nordstjerneskolen, Biblioteket og Svømmebadet til Skolegade, derfra bruge forgængerfeltet over Skolegade gå lit til venstre af Skolegade og til højre ad stien gennem grønne områder til du kommer til Nygade, hvor du går lidt til venstre over jernebaneoverskæringen og umiddelbart efter overskæringen ad stien til højre, der fører dig lang jernbanen forbi bl.a. Kongen Gave bebyggelsen og frem til Helsinge Station. Dejlig tur på godt underlag i rolige grønne omgivelser!