РІВНЕНСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 ухвалено рішення щодо створення інклюзивно - ресурсних центрів та затверджено типове Положення про їх діяльність. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

Рішенням Рівненської міської ради від 19.04.2018 № 4243 «Про утворення Комунальної установи «Рівненський інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської міської ради створено Комунальну установу «Рівненський інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської міської ради.

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/api/search-document/download-senate-document/18192

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільному навчально-виробничому комбінаті і не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, за їхньою згодою;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками закладів освіти міста щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів освіти для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

9) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за "круглим столом", тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

10) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службою у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення дітей з особливими освітніми потребами та надання їм своєчасної психолого-педагогічної допомоги, починаючи з раннього віку, в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

11) підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для Засновника або уповноваженого ним органу.