PAU 2020

PAU 2020-panoramic.pdf
Días PAU 2020.pdf
Ponderacions 2020.pdf
PAU 2020-panoramic.pdf
SANCIONS_PAU2019.pdf
Acord_Gestora_Calculadores.pdf
Nou procediment revisió examens PAU.pdf
Document complet d'accés i admissió univs 2020.pdf

Informació en la web de la Conselleria d'Educació:

http://www.ceice.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

Examens PAU anteriors:

https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/accesbat/PAU2020/examens/

Procedimiento+Alumnado+Trans+PAU+2020+(2).pdf
FAQS 2020.pdf