Regionální funkce

Městská knihovna Nový Jičín 


 

Knihovnický institut Národní knihovny ČR vydal aktualizované vydání příručky pro starosty a zastupitele Knihovna v obci. Příručka přináší základní soubor informací a příkladů dobré praxe, které mohou pomoci rozvíjet knihovnu v obci Je určena starostům a zastupitelům, ale může posloužit i širšímu okruhu partnerů, kteří mohou s knihovnou spolupracovat. 

Doporučte příručku provozovateli knihovny – zastupitelům, pracovníkům obecního či městského úřadu. Nabídněte ji svým partnerům, aby věděli, co knihovna v obci může nabízet. Druhé vydání příručky bude k dispozici pouze v elektronické podobě. 

Vit Richter, Narodni knihovna CR 

Příručka je k dispozici na tomto webu v sekci Pro knihovny > Dokumenty ke stažení.

 

Knihovnický institut Národní knihovny ČR vydal 5. vydání Standardu pro dobrou knihovnu. Jedná se o aktualizované metodické doporučení Ministerstva kultury pro veřejné knihovny provozované obcí.

Hlavní změny ve Standardu:


Patříte mezi „dobré“ knihovny? - využijte Standard pro hodnocení své knihovny.

Seznamte svého zřizovatele se Standardem.

 

V druhé polovině roku bude Standard k dispozici i v tištěném vydání.

Ke stažení na:

https://ipk.nkp.cz/docs/nkcr_Standard_pro_dobrou_knihovnu_1_5.pdf/

 

Vit Richter, Narodni knihovna CR 


Příručka je k dispozici na tomto webu v sekci Pro knihovny > Dokumenty ke stažení.