За нас

РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД е консултантска фирма, предлагаща услуги в областта на управлението на човешките ресурси и организационното развитие. Нейните специфични области на компетентност са управление и развитие на човешките ресурси, обучения по изграждане на екипи и обучения за развитие професионални компетенции в социалната работа. 

НАШАТА МИСИЯ

Да предоставим точното обучение за точните хора на точната цена е основна цел на нашата работа. Ние сме убедени, че човешкият фактор е източник на прогреса и успеха в организациите. Процесът на анализ на потребностите от обучение и оценяването на ефекта от обучението са основните средства, които ни гарантират, че специфичните цели на всяко обучение ще бъдат постигнати. Така РЕСУРС КОНСУЛТИНГ се стреми да посреща специфичните нужди на всеки свой клиент.