การนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม มเหสักข์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

phase 4 manuscript writing

1-3 Jul 2020 Conventional Hall Room, Uttaradit Hospital

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
  • คณะกรรมการวิจัย
  • คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

LINK

Carousel imageCarousel image
  • ขอเชิญ ส่งผลงาน "R2R ดีเด่น" รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ประชาสัมพันธ์
งานวิจัย
งานจริยธรรมวิจัย
RCR
ทุนวิจัยและการสนับสนุน