RERU English Tutoring Day Camp

กรอกใบสมัคร

https://forms.gle/oowzvTfzrJek823U7

รายชื่อผู้สมัคร https://sites.google.com/view/reruenglishtutoringday-camp/participant

VERY GOOD !

ดร. สัญชัย ฮามคำไพ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

บริการวิชาการวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

RERU English Tutoring Day camp

  • ติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • ภาษาอังกฤษข้อสอบ ONET / GAT / 9 สามัญ
  • เน้นทำโจทย์ Reading / Grammar / Conversation
  • วิทยากร ดร. สัญชัย ฮามคำไพ Ph.D. English จบจาก Texas, USA
  • สอนทุกๆวันเสาร์ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือ รอบละ 150 นาที

เช้า 9.30-12.00 น.

เที่ยง 12.30-15.00 น.