ลิงก์ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม+ชุมนุม 

ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศแจ้งนักเรียน ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการ

เลือกรายวิชาเพิ่มเติมและชุมนุมด้วยระบบออนไลน์ ณ เว็บไซต์ www.bmp.ac.th

กำหนดการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมด้วยระบบออนไลน์

>>ม.1/1 ถึง ม.1/8 วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 11.00น. ถึง 30 เม.ย. 66 เวลา 11.00น.

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm123/


>>ม.2/1 ถึง ม.2/8 วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 9.00น. ถึง 29 เม.ย. 66 เวลา 9.00น.

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm123/>>ม.3/1 ถึง ม.3/8 วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 10.00น. ถึง 29 เม.ย. 66 เวลา 10.00น.

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm123/


-------

>>ม.4/13 ม.5/13 ม.6/13  วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 13.30น. ถึง 29 เม.ย. 66 เวลา 12.00น.

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

ม.4/13 ม.5/13 **http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm45/

ม.6/13 **http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r12/

-------

>>ม.6/7 ม.6/9 ม.6/10 วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 14.30น. ถึง 29 เม.ย. 66 เวลา 12.00น.

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

ม.6/7 **http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r78/

ม.6/9 ม.6/10 **http://it.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r1011/

-------

กำหนดการเลือกชุมนุมด้วยระบบออนไลน์

>>เลือกชุมนุม ม.1-ม.6 วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 5.30น. ถึง 5 พ.ค. 66  เวลา 12.00น. ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้

http://bmp.activities-club.com/