Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร

ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • พ.อ. (พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reaccreditation Survey) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
Carousel imageCarousel image
 • พ.อ.ชัชชาญ คงพานิช รองผู้อำนวยการกองรังสีกรรม ให้ความรู้และแนะแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านรังสี ในผู้ป่วยสงสัย/ยืนยัน โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • หน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา จัดประชุมวิชาการ เรื่องการส่งและดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี Endovascular Treatment
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • หน่วยรังสีรักษา ร่วมกับ แผนกพยาบาลรังสีกรรม กพย. รพ.รร.๖ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) " โดย พ.ต.หญิง นริศรา บุศยธรรม หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU-CVT วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยรังสีรักษา ตึกรังสีรักษา ชั้น 1 รพ.รร.๖ มีบุคลากรทีมการพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม

สาระน่ารู้

 • ทำไมต้องถามผู้ป่วยว่า ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า<<อ่านต่อ>>
 • หนังสือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี <<อ่านต่อ>>
 • ข้อมูลสำคัญในเรื่องการตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ก่อนรับบริการทางรังสี <<อ่านต่อ>>
 • RSO คือใคร????? <<อ่านต่อ>>
 • ความร่วมมือไทย กับ IAEA <<อ่านต่อ>>
 • กฎหมายนิวเคลียร์ไทย "พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559" <<อ่านต่อ>>
 • คู่มือนายทหาร <<อ่านต่อ>>

<<อ่านเพิ่มเติม>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางออกตรวจ

 • ตารางออกตรวจรังสีแพทย์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>
 • ตารางออกตรวจรังสีแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>
 • ตารางออกตรวจรังสีแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>

E-Learning

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง