พ.อ.หญิง รศ. บุษบง หนูหล้า

ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • กองรังสีกรรม รพ.รร.6 รับการตรวจเยี่ยม QS Round จากทีมงานศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 วันที่ 2 มีนาคม 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • บุคลากร กรส.รพ.รร.๖ และ Outsource ร่วมฝึกซ้อม“การช่วยฟื้นคืนชีพ” (CPR)
  ณ ห้อง CT ฉก.ชั้น ๒โดย ร.อ.หญิง ณัฐธยาน์ เหมะเลิศวงศ์ Instructor BLS
  วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • กองรังสีกรรม รพ.รร.๖ ร่วมกับ แผนกพยาบาลรังสีกรรม กพย.รพ.รร.๖ จัดอบรมบุคลากร Outsource เรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยในงานบริการรังสีวิทยาโดย… พ.ท.หญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน หน.พยาบาลแผนกพยาบาลรังสีกรรม
  ใน วันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • พ.อ. (พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reaccreditation Survey) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Carousel imageCarousel image
 • พ.อ.ชัชชาญ คงพานิช รองผู้อำนวยการกองรังสีกรรม ให้ความรู้และแนะแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านรังสี ในผู้ป่วยสงสัย/ยืนยัน โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • หน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา จัดประชุมวิชาการ เรื่องการส่งและดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี Endovascular Treatment

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • หน่วยรังสีรักษา ร่วมกับ แผนกพยาบาลรังสีกรรม กพย. รพ.รร.๖ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) " โดย พ.ต.หญิง นริศรา บุศยธรรม หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU-CVT วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยรังสีรักษา ตึกรังสีรักษา ชั้น 1 รพ.รร.๖ มีบุคลากรทีมการพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

 • แนวทางการตรวจทางรังสีวินิจฉันในผู้ป่วยตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่ให้นมบุตร >>อ่านต่อ<<

 • ทำไมต้องถามผู้ป่วยว่า ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า<<อ่านต่อ>>

 • หนังสือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี <<อ่านต่อ>>

 • ข้อมูลสำคัญในเรื่องการตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ก่อนรับบริการทางรังสี <<อ่านต่อ>>

 • RSO คือใคร????? <<อ่านต่อ>>

 • ความร่วมมือไทย กับ IAEA <<อ่านต่อ>>

 • กฎหมายนิวเคลียร์ไทย "พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559" <<อ่านต่อ>>

 • คู่มือนายทหาร <<อ่านต่อ>>

<<อ่านเพิ่มเติม>>

ตารางออกตรวจ

ตารางออกตรวจรังสีแพทย์.png

E-Learning

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง