I tu, què desitges?

La dansa a l'escola i les emocions


La Dansa és bàsica en el desenvolupament integral de l'infant. Ajuda a la integració psicocorporal i social i es treballen les emocions a través del procés creatiu.

Podem entendre la dansa com un recurs alliberador d'emocions reprimides i com a regulador de l'afecte.

Què ens aporta la Dansa?

  • Garanteix l'estructura i la seguretat.

  • Ajuda a regular tensions mentals i emocionals.

  • Promou l'estabilitat i l'autonomia.

  • Reintegra recursos oblidats i integra de nous.

  • Facilita les habilitats socials.

I què en diem de l'emoció i el moviment?

  • El moviment és el reflexe de la nostra psique, el conjunt de capacitats humanes (traduit del grec significa "ànima humana").

  • L'experiència viscuda es plasma en el nostre moviment que realitzam, inclosa la nostra forma de caminar o de mouren's, ens dóna molta informació de la nostra vida passada i ens permetrà treballar objectius específics.


"I aquells que varen ser vistos ballant, varen ser considerats com bojos pels qui no podien escoltar la música" Friedich NIetzche (1844-1900). Poeta, filòsof i compositor alemany.

La música a l'escola

La música està present en cada moment de la nostra vida, té el poder de canviar el nostre estat d'ànim i és capaç de transportar-nos a moments llunyans del nostre passat i fer-nos imaginar moments futurs. La música ens fa vibrar i ens fa sentir vius a tots i a totes. Cada melodia que escoltem la podem associar a un sentiment, a una persona o a un lloc.

A l'escola, la música facilita la socialització, permet a l'infant relacionar-se de manera més fluida i afavoreix la comunicació verbal i no verbal. A nivell corporal, el cos funciona com a medi de comunicació i de representació de qualsevol element musical del ritme, la melodia, la dinàmica, l'harmonia i la forma, així mateix, el cos pot destacar com a medi d'expressió del concepte de ritme com a base del solfeig.

La música és una eina que ajuda a la confiança en un mateix i a l'augment de l'autoestima. És especial i, per això, ha d'estar present a l'escola i a la vida dels nins i nines, per ajudar al seu desenvolupament personal. A l'escola Llorenç Riber creiem en un aprenentatge musical complet, pràctic, dinàmic i vivencial, sense deixar de banda el canta coral, el llenguatge musical, els instruments, la creació pròpia i la improvisació, perquè la música té una màgia especial que ens captiva.


Cristina Amengual BarreraEspecialista de músicaMusicoterapeuta