Råå Montessoriförskola

Råå Montessoriförskola öppnar på Lybecksgatan 29 den 13 augusti 2018. I väntan på vår hemsida kommer vi här att publicera information och nyheter kring verksamheten på Råå Montessoriförskola.

Förskolan kommer fullt utbyggd att innehålla fyra avdelningar. Två avdelningar för barn 1-3 år som ligger i markplan och två avdelningar för barn 3-5 år som ligger på andra våningen. Vi kommer att påbörja placeringsarbetet av barn till förskolan i mitten av april och fram till att förskolans barngrupp är fulltalig. Placeringserbjudanden kommer att skickas ut via Helsingborgs Stad, Skol- och fritidsförvaltningen.

Förskolans gård utformas med olika miljöer för lärande, lek och rörelse och med anpassningar och ytor till både yngre och äldre förskolebarn.

Inne på förskolan kommer vi att arbeta med barnens lärande, trygghet och glädje utifrån Montessoripedagogiken och läroplanen för förskolan. Vår lärmiljö inne på förskolan kommer att erbjuda barnen massor av spännande lärande och utmaningar anpassat efter deras intressen, nyfikenhet och självständighet.


Personal: Vi arbetar efter att sätta samman ett arbetslag med olika kompetenser för att på bästa sätt möta barnens behov samt mål och riktlinjer utifrån läroplan och våra lokala mål. För oss är det viktigt med montessorilärarutbildning och sedan ser vi även till de pedagogiska grundutbildningarna förskollärare och barnskötare. Vi har ett mål att även ha engelsktalande pedagoger på förskolan.

Hållbarhet: För oss är det viktigt att tänka på miljö och hållbarhet. Vill vi förändra saker i samhället är det viktigt att börja med barnen. Vi kommer att arbeta för en Grön Flagg-certifiering.

Ur miljö-, hållbarhets- och hälsoaspekt är det också viktigt att vi tänker på de livsmedel vi serverar barnen dagligen i vår verksamhet. Det vi äter är det bränsle våra kroppar behöver på olika sätt och alla men inte minst barnen behöver bra mat. På Råå Montessoriförskola kommer vi att ha ett mottagningskök och maten kommer färdiglagad från ett förskolekök på en annan av våra förskolor i Helsingborg.


Bild från byggnationen av förskolan tagen den 28 mars.