Topup melalui Whatsapp

Topup melalui Whatsapp

Gateway no 0106572577

Tekan Whatsapp Now atau https://wa.me/60106572577?text=BAL

1. HANTAR REG NO.TELEFON PASSWORD untuk pendaftaran

2. System akan hantar 4 angka TAC melalui SMS

3. Masuk TAC and pendaftaran selesai