PUMIN 2023 - púť miništrantov

17. ročník miništrantskej púte PUMIN sa uskutoční v sobotu  

11. mája 2024  v Šaštíne.

#PUMIN - púť miništrantov Slovenska sa koná každoročne v (a pri) Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v májovom termíne po sviatku sv. Dominika Sávia - patróna miništrantov.

Program miništrantskej púte

9:00 - registrácia účastníkov

10:00 - začiatok púte na nádvorí kláštora

10:15 - príhovor saleziána Jozefa Luscoňa pre mladších v bazilike + hra

12:00 - Svätá omša v bazilike (možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia)

13:00 - Obed pri oratku

14:00 - Turnaje vo futbale a floorbale  / súťaže pre jednotlivcov aj dvojice

16:30 - krátka Eucharistická poklona

16:50 - záver

Téma 17. ročníka PUMINU: 

"? "

... s podtitulom:  

Je tu chlapec, ktorý má 5 chlebov, 2 ryby a ???” 

prichádzajúci miništranti na púť

tričká PUMIN

úvodné stretnutie v spoločenskej miestnosti, predstavenie 4 workshopov

moderátori púte: diakon Martin Surový a bohoslovec Broňo Antoš

Katecházka don J. Luscoňa
pre mladších miništrantov

workshop: Záhady stvoreného vesmíru (astronóm Juraj Tóth )

workshop a paraolympionikmi: strelci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský, tenista Tomáš Masaryk

workshop: Riziká sociálnych sietí a internetu (Peter Šebo)

Vyvrcholenie mininištrantskej púte: Sv. omša

hlavným celebrantom a kazateľom bol Vdp. Miro Vaľko

tradičná spoločná fotografia miništrantov po sv. omši

Futbalový turnaj

Florbalový turnaj

šopa - za pumináče záskané
v súťažiach pekná odmena

organizačný tím (otcovia pavlíni, bohoslovci z BA-seminára, Spoločenstvo TYMIAN)

O čom je PUMIN?

Púť býva každoročne príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie pre miništrantov aj maxištrantov, ale aj pre zábavu, oddych a stretnutie s kamarátmi z mnohých farností na západnom Slovensku. 

inšpiratívne workshopy,
akčná hra v bazilike a jej  okolí

sv. omša,
možnosť sa vyspovedať

turnaje  vo florbale alebo futbale

súťaže pre jednotlivcov alebo dvojice, šopa s cenami, adorácia

Ako bolo na PUMINE po minulé roky?  Pozri tu: 

Info o miništrantskej púti PUMIN nájdeš aj na facebooku, na webe bazilika.sk   aj na  vyveska.sk

Oslovte ostatných miništrantov vo svojej farnosti a dajte nám vedieť, že prídete na PUMIN - vyplňte tento formulár:

Prines si:  miništrantské oblečenie, fľašu na vodu, kopačky (na futbal), halovky (na florbal)