NOWY RAPORT PTBN JUŻ DOSTĘPNY!

Kick-Off projektu R-GRID za nami!

6 maja br. podczas konferencji Defence24 Days odbyło się spotkanie inicjujące projekt R-GRID: AI algorithms for Threat Prediction and Power Grid Protection. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, PGE Dystrybucja SA, NPC UKRENERGO.


W drugim dniu konferencji odbył się panel ekspercki pt. "Odporność infrastruktury energetycznej wobec działań wojennych", którego moderatorem był Michał Bruszewski.


W dyskusji udział wzięli:

- Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

- Kristina Rimkunaite, NATO Energy Security Centre of Excellence

- płk Paweł Beczak, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

- Tomas Lukosevicius, Office of the President of the Republic of Lithuania

- Serhii Nazarenko, NPC UKRENERGO


Relację z panelu znajdziecie Państwo na portalu Energetyka24.com


Partnerami w projekcie R-GRID są:

- Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego - Maciej Kluczyński

- Ukrainian Institute for the Future - dr Andrian Prokip

- Laurea University of Applied Sciences - dr Päivi Mattila

- IDEAS NCBR - dr Tomasz Michalak


Projekt R-GRID jest finansowany przez NATO Science for Peace and Security Programme 

Konferencja "Infrastruktura krytyczna w okresie zmian regulacji prawnych"

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowali konferencję pt. „Infrastruktura krytyczna w okresie zmian regulacji prawnych”.


Celem konferencji jest regionalna debata nad:


Wydarzenie otworzył pan Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, pracownicy i funkcjonariusze instytucji państwowych (m.in. MSWiA, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, RCB, Wód Polskich, Policji, Straży Pożarnej, ABW), przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz reprezentanci operatorów infrastruktury krytycznej, jak również podmiotów gospodarczych zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania państwa w obszarze usług transportowych, dostaw energii oraz żywności.


Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Sponsor główny: TELBUD SA

Sponsorzy wspierający: Michelin Polska SA i Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Patronat medialny nad wydarzeniem będą sprawowały: Defence24, ProjektIK oraz Radio UWM

Patronem merytorycznym wydarzenia są: Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela Collegium Civitas, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ZRTOM TECHOM Sp. z o.o. oraz Alpetrol Sp. z o.o., Instytut Transportu Kolejowego, PERN S.A., Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku S.A., EXATEL S.A., Secure the Future. 

R-GRID: Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych – projekt wspierany przez NATO w ramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa

Celem projektu R-GRID jest stworzenie narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję do ochrony systemu sieci elektroenergetycznej. Projekt uwzględnia jeden z priorytetów współpracy wskazanych w 2023 r. przez Wspólną Grupę Roboczą NATO-Ukraina ds. Współpracy Naukowej i Środowiskowej, których celem jest zapewnienie rozwiązań bieżących i przyszłych potrzeb Ukrainy.

Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa

Agresja Rosji na Ukrainę podniosła świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i skłoniła do przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zidentyfikowania słabych punktów w systemie elektroenergetycznym. W projekcie R-GRID zajmiemy się zbudowaniem narzędzi służących do identyfikacji krytycznych elementów sieci elektroenergetycznej czy mających wpłynąć na zwiększenie jej odporności oraz stabilności – mówi Maciej Kluczyński, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, pełniący funkcję NATO country Project Director.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną Ukrainy spowodowały poważne zniszczenia, skutkujące przerwami w dostawach energii i nietypowymi trybami pracy systemu elektroenergetycznego. Ekipy remontowe nieustannie podejmują wysiłki, aby przywrócić funkcjonalność sieci, borykając się z brakiem rzadkiego sprzętu. Dlatego synchronizacja ukraińskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów europejskich znacząco wpłynęła na jego stabilizację. Jednak systemy elektroenergetyczne nadal potrzebują dodatkowych rozwiązań, aby być lepiej chronione przed różnego rodzaju atakami mówi dr Andrian Prokip, dyrektor Programu Energetycznego w Ukraińskim Instytucie Przyszłości, pełniący funkcję Partner country Project Director.

Ochrona przed awariami i blackoutem

Współczesne systemy energetyczne podatne są na różnorodne formy ataków. Zadaniem symulatora R-GRID będzie wsparcie decydentów w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych w zakresie identyfikacji krytycznych komponentów sieci elektroenergetycznej czy modelowania ulepszeń elementów infrastruktury energetycznej − wyjaśnia dr Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego “AI dla bezpieczeństwa” w IDEAS NCBR, współdyrektor projektu R-GRID.

W kwietniu 2024 r. minie rok, gdy Finlandia uzyskała status państwa członkowskiego NATO. Finlandia ma długą granicę z Rosją. Posiadamy dwa podmorskie połączenia energetyczne z Estonią, której system elektroenergetyczny, podobnie jak Litwy i Łotwy, jest silnie powiązany z systemem rosyjskim. Wojna w Ukrainie pokazuje nam, że infrastruktura energetyczna jest jednym z głównych celów ataków Rosji. Dlatego wierzę, że projekt R-GRID wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego państw sojuszniczych NATO oraz państw partnerskich − podkreśla dr Päivi Mattila, dyrektor Programu Badań nad Bezpieczeństwem w Laurea University of Applied Sciences, współdyrektor projektu R-GRID.

R-GRID będzie systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję w celu przeciwdziałania przerwom w dostawach prądu w kluczowych sektorach, a nawet całkowitemu blackoutowi. Symulacje generowane przez R-GRID mają pomóc w identyfikacji krytycznych elementów sieci czy wpłynąć na zwiększenie odporności systemów energetycznych – z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i odnawialnych źródeł energii, będących na różnych poziomach zaawansowania technologicznego.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum zarządzane przez:

Projekt zaplanowany jest na 2 lata i otworzy drogę do wdrażania oraz wykorzystania R-GRID w praktyce.

O Polskim Towarzystwie Bezpieczeństwa Narodowego

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego jest interdyscyplinarną organizacją naukową. Naszym celem jest budowanie odporności państwa wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie współuczestniczymy w projektach europejskich EU-Hybnet, EU-CIP oraz IMPRESS. Współpracujemy m.in. z EU Protective Security Advisors realizując wspólne przedsięwzięcia podnoszące świadomość operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie zagrożeń.

O Ukraińskim Instytucie Przyszłości

Ukraiński Instytut Przyszłości to niezależny think tank z siedzibą w Kijowie, który analizuje ukraińską politykę zagraniczną i wewnętrzną, przygotowuje scenariusze i prognozy rozwoju kraju.

O IDEAS NCBR

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Naszą misją jest wsparcie rozwoju tej technologii w Polsce poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. Budujemy największą w Polsce przestrzeń przyjazną prowadzeniu innowacyjnych badań na światowym poziomie. Kształcimy nowe pokolenie naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

O Laurea University of Applied Sciences

Laurea University of Applied Sciences to jedna z największych i najpopularniejszych instytucji szkolnictwa wyższego w Finlandii, w której studiuje 7800 studentów. Laurea ma sześć kampusów, wszystkie zlokalizowane w regionie metropolitalnym Helsinek. W oficjalnych ocenach Laurea została uznana za wysokiej jakości placówkę edukacyjną, która osiąga najlepsze wyniki w fińskiej edukacji. Program Badań nad Bezpieczeństwem Laurei zapewnia badania wysokiego poziomu dotyczące przyszłych potrzeb w kontekście powiązań bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Laurea ma duże doświadczenie w projektach dotyczących bezpieczeństwa finansowanych przez UE, a zainteresowania badawcze i wiedza specjalistyczna Laurei obejmują różne dziedziny, takie jak ochrona infrastruktury krytycznej, zagrożenia hybrydowe, bezpieczeństwo morskie i graniczne, zarządzanie kryzysowe, pierwsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności, bezpieczeństwo cybernetyczne, zapobieganie przestępczości , jak również bezpieczeństwo Arktyki. Laurea aktywnie uczestniczy w kilku międzynarodowych i krajowych sieciach działających w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, takich jak FISC, EOS, ECSO, ESDC, PSCEurope i UArcti.

 

O programie NATO Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa (SPS)

Program NATO SPS promuje dialog i praktyczną współpracę pomiędzy państwami NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS zapewnia finansowanie, doradztwo eksperckie i wsparcie w zakresie dostosowanych do indywidualnych potrzeb działań mających znaczenie dla bezpieczeństwa cywilnego. Działania SPS opierają się na zestawie zatwierdzonych przez Sojusz kluczowych priorytetów, które odpowiadają na pojawiające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. SPS wspiera cztery rodzaje działań: wieloletnie projekty badawczo-rozwojowe (MYP), zaawansowane warsztaty badawcze (ARW), zaawansowane kursy szkoleniowe (ATC) i zaawansowane instytuty badawcze (ASI). Jej działania skupiają naukowców, ekspertów i urzędników z NATO i krajów partnerskich, którzy wspólnie prowadzą działania badawcze i wymianę wiedzy. Możliwości współpracy ogłaszane są w formie naborów wniosków na stronie internetowej SPS

PTBN w Radzie Doradczej projektu EU-CIP

Przedstawiciel PTBN dołączył do międzynarodowej Rady Doradczej projektu EU-CIP, który zajmuje się obszarem budowania odporności europejskiej infrastruktury krytycznej na zagrożenia dla jej ciągłości działania. 

PTBN w Radzie Doradczej projektu IMPRESS

PTBN dołączyło do międzynarodowej Rady Doradczej projektu IMPRESS realizowanego pod egidą Międzynarodowego Związku Kolei. 

I Kongres Bliskiego Wschodu - Gdańsk, 29 lutego - 1 marca 2024 r. 

Mamy zaszczyt poinformować, że Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego objęło patronatem I Kongres Bliskiego Wschodu, który odbędzie się w dniach 29 lutego - 1 marca 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorami Kongresu są: Instytut Politologii (Uniwersytet Gdański), Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Uniwersytet Jagielloński), Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.kongresbliskiegowschodu.com/ 


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego partnerem merytorycznym VIII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" 

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami dr Karoliny Wojtasik oraz dra Jędrzeja Łukasiewicza udzielonych podczas VIII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju":

dr Karolina Wojtasik

dr Jędrzej Łukasiewicz

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało partnerem merytorycznym VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 11-12 września 2023 r. w Rzeszowie. Jest to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej.

Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Głównym wątkiem tegorocznych dyskusji będzie bezpieczeństwo energetyczne w kontekście transformacji energetycznej oraz zawirowań na rynku energii. Poszczególne panele plenarne i tematyczne dotyczyć będą m.in.:

Tradycyjnie podczas konferencji zostaną wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego. Po raz trzeci rozstrzygnięty zostanie także Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Więcej informacji na stronie: https://www.instytutpe.pl/konferencja2023/ 

Karolina Wojtasik, Analiza wyników badań na temat percepcji zagrożeń o charakterze terrorystycznym wśród uczestników EU PSA, Analizy PTBN, nr 1 (2023) 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym formatem publikacji - Analizy PTBN

Autor pierwszej z nich pt. "Analiza wyników badań na temat percepcji zagrożeń o charakterze terrorystycznym wśród uczestników EU PSA" jest dr Karolina Wojtasik

Raport PTBN - Zagrożenia o charakterze terrorystycznym w RP w latach 2021 - 2022

Właśnie ukazał się nowy Raport PTBN pt. "Zagrożenia o charakterze terrorystycznym w RP w latach 2021-2022"

Raport został opracowany przez zespół w składzie: dr Magdalena Adamczuk, dr Jarosław Cymerski, Krzysztof Izak, Maciej Kluczyński, dr Adam Krawczyk, dr Katarzyna Maniszewska, dr Daria Olender, dr Michał Piekarski, dr Anna Rożej-Adamowicz, dr Damian Szlachter, dr hab. Jarosław Tomasiewicz, prof. UŚ, oraz dr Karolina Wojtasik.


Nasz nowy format - Ekspertyzy PTBN

Zachęcamy do zapoznania się z nowym formatem publikacji - Ekspertyzy PTBN

Autorem pierwszej z nich pt. "Ochrona infrastruktury krytycznej na polskich obszarach morskich w kontekście zagrożeń hybrydowych" jest dr Michał Piekarski

Warsztaty EU Protective Security Advisors oraz PTBN dot. oceny kontroli bezpieczeństwa w portach morskich i znajdujących się na ich terenie strategicznych obiektów energetycznych

Warsztaty dotyczące oceny kontroli bezpieczeństwa w portach morskich i zlokalizowanych na ich terenie strategicznych obiektów energetycznych za nami. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez EU Protective Security Advisors oraz Polsie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego w dniach 21-22.03.23r. w Gdyni. Odbyły się one pod honorowym patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dziękujemy za udział przedstawicielom służb specjalnych, organów ścigania, cywilnych i wojskowych jednostek kontrterrorystycznych oraz operatorów energetycznej infrastruktury krytycznej oraz polskich portów morskich.

Konferencja "Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich"
- Gdynia, 20 marca 2023 r.

20 marca 2023 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zorganizowało międzynarodową konferencję pt. „Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich” (Building resilience to hybrid threats in the Baltic Sea ports). 

Celem konferencji była ocena możliwych wariantów rozwoju zagrożeń hybrydowych wobec bałtyckich portów morskich należących do krajów UE i NATO w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak również omówienie metod zwiększania odporności tego typu obiektów na ataki ze strony państw wrogich.

Konferencja została zorganizowana pod egidą EU PSA (Protective Security Advisors) - inicjatywy antyterrorystycznej Komisji Europejskiej (DG Home).

Honorowy patronat nad konferencją objęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zaś partnerami strategicznymi zostały: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Patronat medialny nad konferencją objęły serwisy informacyjne InfoSecurity24.pl oraz ProjektIK.pl.

Podczas konferencji odbędą się cztery panele eksperckie:

Panel I: Sabotaże oraz ataki terrorystyczne na morską lub portową infrastrukturę krytyczną

Panel II: Zapobieganie i reagowanie na incydenty o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem systemów bezzałogowych w polskich obszarach morskich, infrastrukturze nadbrzeżnej oraz portowych obiektach infrastruktury krytycznej

Panel III: Zagrożenia hybrydowe dla energetycznej IK na Morzu Bałtyckim (j. angielski)

Panel IV: Audyt bezpieczeństwa obiektów morskiej lub portowej IK

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury energetycznej na poziomie narodowym i lokalnym, reprezentanci think-tanków specjalizujących się w obszarze polityki energetycznej, pracownicy pionów bezpieczeństwa operatorów infrastruktury krytycznej, reprezentanci porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, przedstawiciele polskich portów morskich, jak również goście zagraniczni reprezentujących agendy UE oraz ich partnerzy z USA.

Dr Karolina Wojtasik, wiceprezes PTBN, ekspertką RCB

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dr Karolina Wojtasik, wiceprezes PTBN, została ekspertką Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz terroryzmu.

Raport PTBN "5G Technology and Information Threats to the Critical Infrastructure"

Raport PTBN "5G Technology and Information Threats to the Critical Infrastructure" in English edition has already been published!

PTBN stroną porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.  

Członkowie Towarzystwa będą uczestniczyli w pracach Grupy roboczej: Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne - w zakresie merytorycznym podgrupy ds. bezpieczeństwa, obronności i ochrony granicy państwowej.

Dr Jędrzej Łukasiewicz, wiceprezes PTBN, ekspertem RCB

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dr Jędrzej Łukasiewicz, wiceprezes PTBN, został ekspertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury krytycznej oraz bezzałogowych statków powietrznych. Jest członkiem zespołu powołanego przez RCB do opracowania dokumentu pt. "Standardy bezpieczeństwa dla operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie zapobiegania, reagowania i ograniczania skutków zagrożeń stwarzanych przez systemy bezzałogowe".

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

#IK2022UWM 

"Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych" - Olsztyn, 13.10.2022  

13 października 2022 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie konferencja naukowa "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w sobie zagrożeń hybrydowych". 

Poniżej prezentujemy kilka cytatów z konferencji naukowej "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych", która odbyła się 13 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

- Jednym z celów #PTBN jest podnoszenie świadomości społecznej zagrożeń, gdyż jest ona jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny. - powiedział Maciej Kluczyński, prezes PTBN - Podnoszenie świadomości zagrożeń powinno iść w parze z podnoszeniem wiedzy dotyczącej newralgicznych aspektów bezpieczeństwa dla naszego najbliższego otoczenia, w którym na co dzień żyjemy.


- Infrastruktura krytyczna jest zbyt ważna, by jej ochronę odkładać do momentu publikacji rozporządzenia. W aktualnej sytuacji geopolitycznej nie możemy tego zagadnienia zostawić w ustawowej próżni. - powiedziała dr Karolina Wojtasik, wiceprezes PTBN - Operatorzy IK potrzebują informacji i wsparcia. Potrzebują standardów postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Gdzie je znajdą, gdy zabraknie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej i jego załączników?


Panel III. Bezpieczeństwo sfery informacyjnej operatorów #IK na przykładzie aktywności dezinformacyjnej skierowanej w sektor telekomunikacyjny:

- Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej identyfikuje 5 kategorii zagrożeń, jednak brakuje w nim wskazania zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego. Analiza wątków COVID-19 oraz 5G przeprowadzona w źródłach otwartych przez analityków PTBN Data Lab oraz Inseqr w jednoznaczny sposób udowadnia, że zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej mogą w znaczący sposób zaburzyć funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Dlatego też - zdaniem dr Anna Rożej-Adamowicz - zasadne jest podjęcie działań, zarówno w obszarze legislacyjnym, technicznym, jak i organizacyjnym, które będą w stanie zapewnić oraz utrzymać bezpieczeństwo informacyjne infrastruktury krytycznej. Już analiza i bieżący monitoring informacji zamieszczanych w przestrzeni informacyjnej pozwoli na identyfikację zagrożeń na wstępnym etapie i podjęcie adekwatnych działań w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na obiekty IK.


- Zdaniem dr hab. Jarosława Tomasiewicza, prof. Uniwersytet Śląski w Katowicach: Ruchy protestu – zarówno przeciw status quo, jak i przeciw zmianie – są naturalnym elementem demokratycznego ekosystemu społecznego. Problem zaczyna się, gdy ich radykalizm prowadzi do polaryzacji społeczeństwa, a później do przemocy - choćby werbalnej czy symbolicznej.


Relacja z konferencji przygotowana przez dr Karolinę Wojtasik, wiceprezes PTBN, została opublikowana na łamach portalu "Security OPS",: https://security-ops.pl/infrastruktura-krytyczna/infrastruktura-krytyczna-w-wymagajacych-czasach-glosy-ekspertow-i-specjalistow/ 

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

#IK2022UWM 

"Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych" - Olsztyn, 13.10.2022  

13 października 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje konferencję naukową "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w sobie zagrożeń hybrydowych". 

Zaproszeni eksperci będą dyskutowali na temat aktualnego charakteru zagrożeń hybrydowych dla obiektów infrastruktury krytycznej RP w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w tej części Europy związanej z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Jednym z kluczowych obszarów będą projekty dyrektyw UE wzmacniające odporność europejskiej infrastruktury krytycznej na ataki  fizyczne i cybernetyczne, jak również ich wpływ na strategiczne inwestycje energetyczne w RP.

Podczas konferencji omówione zostaną również najważniejsze inicjatywy administracji państwowej wypracowane od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie mające na celu zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej na działania hybrydowe, m in. powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, założenia projektu ustawy o ochrony ludności oraz stanie klęski żywiołowej, projekt standardów bezpieczeństwa systemów bezzałogowych i systemów antydronowych dla IK opracowany pod egidą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.   

Konferencja Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych” otrzymała patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Krajowej Izby Gospodarczej i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Patronem medialnym wydarzenia jest: ProjektIK. 

Członkowie PTBN brali udział w VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne -  filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie

"Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych (5G, energetyka jądrowa)"

"Systemy bezzałogowe w systemie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przeciwdziałania zagrożeniom z ich strony"

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało podczas VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie dwa panele tematyczne:

Ponadto w panelu "Bezpieczeństwo energetyczne - aktualna diagnoza w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" wziął udział dr Michał Piekarski.

Organizatorami została zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Politechnikę Rzeszowską. Dziękujemy prof. Mariuszowi Ruszelowi oraz zespołowi IPE i Politechniki Rzeszowskiej za gościnę i możliwość zaprezentowania ważnych dla nas tematów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski.  

Najnowszy Raport PTBN już opublikowany!

12 września miała miejsce premiera najnowszego numer Raportu PTBN pt. "Zagrożenia informacyjne dla infrastruktury krytycznej na przykładzie technologii 5G".

Najnowszy Raport PTBN został zaprezentowany podczas paneli "Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych", który się odbył w ramach VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Politechnikę Rzeszowską. 

Raport powstał dzięki współpracy zespołów analitycznych PTBN Data Lab oraz Inseqr Sp. z o.o.

Nowy numer periodyku "TERRORYZM - studia, analizy, prewencja"

Ukazał się kolejny tom czasopisma naukowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Terroryzm - studia, analizy, prewencja".  Wśród autorów są przedstawiciele PTBN: dr Anna Rożej-Adamowicz, Krzysztof Izak, dr Krzysztof Karolczak oraz dr Michał Piekarski.

Numer jest dostępny pod linkiem: https://abw.gov.pl/pub/terrorism-studies-analyses-pre/15,Intro.html 

XV edycja konferencji naukowej PARAMEDYK 2022

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało partnerem instytucjonalnym XV edycji konferencji naukowej „Paramedyk 2022”, organizowanej pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w 19 września 2022 r.

Wydarzenie jest poświęcone ratownictwu taktycznemu, w tym ratownictwu i pierwszej pomocy w konfliktach zbrojnych i w stanach nadzwyczajnych. 

Więcej informacji: https://wsaib.pl/dla-mediow/aktualnosci-press-room/item/4991-konferencja-naukowa-paramedyk-19-09-2022  

Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych 

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z dominujących tematów dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa państwa. O tej sprawie będzie też mowa podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

Infrastruktura krytyczna obejmuje zarówno rzeczywiste, jak i cybernetyczne systemy niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i państwa. Zatem będą to systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatyczne , zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

 

- W obliczu rewolucji technologicznej i wszechobecnej informatyzacji infrastruktura krytyczna staje się w większym stopniu podatna na zagrożenia cybernetyczne o charakterze hybrydowym, nie tylko w rozumieniu ataków hakerskich, ale także propagandy i dezinformacji – mówi Maciej Kluczyński, moderator panelu „Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. -

 

Zdaniem prezesa PTBN, zapewnienie bezpieczeństwa państwu wymaga uwzględnienia zagrożeń wynikających z zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego jako elementu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

- Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce kojarzy się nam przede wszystkim z sześcioma rodzajami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – mówi dr Damian Szlachter z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z uczestników panelu. - Jednakże współczesne działania dezinformacyjne prowadzone w cyberprzestrzeni RP wobec wybranych sektorów infrastruktury krytycznej wymuszają ich aktualizację. Celem tych złożonych operacji jest wywołanie zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego u danego operatora, a docelowo doprowadzenie m.in. do naruszenia bezpieczeństwa fizycznego obiektu ataku.

 

Z zagadnieniami infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni są związane co najmniej dwa równolegle występujące procesy. Pierwszy dotyczy zabezpieczenia całego systemu obsługującego ją w cyberprzestrzeni. Drugi proces jest  związany z bezpieczeństwem informacji, w tym z budowaniem odporności na działania dezinformacyjne w mediach społecznościowych i na walkę informacyjną.

 

- Polem do walki informacyjnej jest internet, w tej chwili przede wszystkim portale społecznościowe – mówi dr Anna Rożej-Adamowicz, wiceprezes firmy Inseqr sp. z o.o., uczestniczka panelu. - Chcę też zwrócić uwagę pewne coraz bardziej widoczne powiązanie, Otóż w tych samych źródłach (profilach, grupach) pojawiają się wpisy pokazujące rzekome zagrożenia ze stromy sieci 5G, następnie sprzeciwiające się szczepionkom, a od kilku miesięcy popierające rosyjską agresję na Ukrainę.

 

Rola mediów społecznościowych w procesie wzmacniania bezpieczeństwa informacji jest kluczowa. Wynika między innymi z szybkości rozprzestrzeniania się informacji w sieci.

 

VII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej (al. Powstańców Warszawy).

 

Link do rejestracji na konferencję”

https://www.instytutpe.pl/konferencja2022/formularz-zgloszeniowy/

 

***

Partnerem konferencji jest Departament Dyplomacji Publicznej NATO.

 

Sponsorzy strategiczni: PGE, ML System, PKN Orlen;

Sponsorzy Główni: PGNiG, PERN, Województwo Podkarpackie;

Sponsorzy Srebrni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Spółka Gazownictwa, Gaz System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eversheds Sutherland;

Spnsorzy Brązowi: Gas-Trading, Gas-Trading Podkarpacie, MPWiK Rzeszów, Urząd Dozoru Technicznego;

Sponsorzy Wspierający: Fakro, Asseco, ZM Ropczyce, INSEQR, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Inżynieria, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

 

Konferencję obsługuje kilkadziesiąt mediów: PAP, ISB News, IAR, TVP, liczne stacje radiowe, bardzo liczne media branżowe). Interia.pl, Interia Biznes, CIRE.pl, BiznesAlert.pl, GospodarkaMorska.pl, WysokieNapięcie.pl, TVP3 Rzeszów, Energetyka.plus, Energetyka Wodna, Smart-Grids.plm CNG-LNG.pl, gazeo.pl, BalticWind.EU, Portal Stoczniowy, kierunekENERGETYKA.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, Wodorowy Świat, Energetyka, Teraz Środowisko, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Instal, gospodarkaPodkarpacka.pl, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Gazeta Politechniki, Radio Centrum, Radio Via.

 

Patronaty honorowe objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, E.DSO for Smart Grids (European Distribution System Operators), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Związek Miast i Gmin Morskich.

 ***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona: www.prz.edu.pl

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje - współczesne zagrożenia - strategie reagowania - edukacja

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje - Infrastruktura krytyczna - Analizy - Case study

Międzynarodowa konferencja pt. „XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje” #20latWTC, która odbyła się 10 września 2021 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego dzięki staraniom Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz PTBN, stała się inspiracją do realizacji osobnego projektu publikacyjnego związanego z zaproszeniem środowiska ekspertów do wyrażenia opinii, podzielenia wynikami badań i analiz z szerszym gronem zainteresowanych w postaci napisania artykułów - rozdziałów do rocznicowej monografii wieloautorskiej.

 

Zaangażowanie związane z realizacją projektu publikacyjnego przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, za które bardzo Państwu dziękujemy, tym bardziej, że wziął w nim udział zacny krąg wiodących badaczy z obszaru bezpieczeństwa nie tylko współczesnych zagrożeń terorrorystycznych w nawiązaniu do projektu związanego z organizacją konferencji. Z tego też względu zebrany materiał postanowiliśmy wydać w postaci dwóch osobnych tomów rocznicowej monografii wieloautorskiej, biorąc pod uwagę aspekt zróżnicowanych zainteresowań czytelników. Pierwszy tom ma charakter analityczno-kontekstowy, drugi specjalistyczny. Sukces tej publikacji leży w potencjale autorów, którzy zechcieli mieć w tym projekcie swój osobisty wkład. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do lektury:

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5184-xx-lecie-wojny-z-terroryzmem-bilans-i-konsekwencje-tom-pierwszy-wspolczesne-zagrozenia-strategie-reagowania-edukacja-.html

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5185-xx-lecie-wojny-z-terroryzmem-bilans-i-konsekwencje-tom-drugi-inrastruktura-krytyczna-analizy-case-study.html

PTBN współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Współpraca PTBN z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

21 czerwca 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisało list intencyjny o współpracy naukowej. 

Maciej Kluczyński oraz dr Damian Szlachter, reprezentujący PTBN, omówili z dr hab. Danielem Przastkiem, dziekanem Wydziału, potencjalne obszary współpracy i  możliwości realizacji wspólnych projektów.

"Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" 

Minister dr Piotr Naimski wśród prelegentów VII Konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie wspieranej przez NATO

Trwają przygotowania do VII Konferencji, która odbędzie się w dniach 12 i 13 września 2022 w centrum konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Udział potwierdziło już kilkadziesiąt osób, m.in. członkowie rządu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy, naukowcy i analitycy.

Wśród potwierdzonych gości-prelegentów są już m.in. minister dr Piotr Naimski – pełnomocnik rządu ds. ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak -wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dr hab. Marcin Warchoł – wiceminister sprawiedliwości, Karol Rabenda - wiceminister aktywów państwowych czy dr Michał Kurtyka – były minister klimatu i środowiska.

Nie zabraknie menedżerów firm z sektora energetycznego. Udział potwierdzili już prezes ML System Dawid Cycoń, prezes Gas Trading Tymoteusz Pruchnik, Zbigniew Gryglas – członek rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej S.A., a także a także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sektor naukowy i ekspercki reprezentować będą m.in. dr hab. Leszek Jesień, prof. CC; prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor PRz; prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp z PRz; dr hab. Jacek Reginia-Zacharski z UŁ, dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula; dr inż. Karol Wawrzyniak z NCBJ.

Już po raz drugi partnerem konferencji jest Wydział Dyplomacji Publicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Uczestnikiem dyskusji będzie m.in. Dominik P. Jankowski, kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Udział potwierdził również m.in. Maciej Kołaczkowski ze Światowego Forum Ekonomicznego czy Maciej Kluczyński – prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

- We współpracy z przedstawicielami NATO planujemy zorganizować panele na temat transformacji energetycznej, a także analizy wojny na Ukrainie oraz oceny odporności systemu dostaw surowców energetycznych - mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Zarządzania i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu rzeszowskich konferencji. - Ten temat już rok temu był niezwykle ważny, ale w tym roku, po rosyjskiej agresji na Ukrainę stał się głównym zagadnieniem polityki międzynarodowej.

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego, 13 maja 2022 r. 

13 maja 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z DG HOME Komisji Europejskiej przygotowało kolejne szkolenie dedykowane ochronie miejsc kultu religijnego przed zamachami terrorystycznymi. Szkolenia z tego cyklu zostały objęte patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Druga edycja warsztatów została przeprowadzona dla przedstawicieli Kościoła katolickiego m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina oraz Częstochowy. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Polityki Energetycznej podjęły współpracę partnerską w celu wzajemnego wsparcia inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego

Współpraca PTBN z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza 

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego  oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza podejmują współpracę partnerską w celu wzajemnego wsparcia inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego realizowanych wspólnie bądź osobno.

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych obszarów zapewniających ciągłość działania państwa oraz usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Wzmacnianie odporności energetycznej infrastruktury krytycznej ma strategiczne znaczenie dla ciągłości rządzenia i funkcjonowanie państwa.

"Terroryzm - studia, analizy, prewencja" - półrocznik

"Terroryzm - studia, analizy, prewencja"

28 marca 2022 r. zadebiutowało nowe czasopismo poświęcone zagadnieniom z dziedziny nauk o bezpieczeństwie.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łączącą świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP.

Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.

Wśród autorów artykułów w pierwszym numerze są członkowie #PTBN dr Krzysztof Karolczak, dr Jędrzej Łukasiewicz,  dr Anna Rożej.

Link: https://abw.gov.pl/.../terroryzm-studia.../1974,Wstep.html

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego, 14 marca 2022 r.

14 marca 2022 r. PTBN wspólnie z DG HOME Komisji Europejskiej przygotowaliśmy szkolenia dedykowane ochronie miejsc kultu religijnego przez zamachami terrorystycznymi, które zostały objęte patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwsze z nich zostało przeprowadzone dla przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przy wsparciu Centrum Ochrony i Zarządzania Kryzysowego Europejskiego Kongresu Żydów.

W kolejnym ze szkoleń wezmą udział przedstawiciele Kościoła katolickiego. W szkoleniach uczestniczą również przedstawiciele Polskiej Policji i Służby Ochrony Państwa. 

VII Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"  

Trwają przygotowania do VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. To jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej.

Znany jest już termin VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej oraz Politechnikę Rzeszowską im. Łukasiewicza. W tym roku odbędzie się ona w dniach 12-13 września.


PTBN i CBnT podpisały list intencyjny o współpracy

List intencyjny o współpracy PTBN i CBnT Collegium Civitas

Współpraca PTBN z CBnT Collegium Civitas 

W siódmą rocznicę ataku terrorystycznego na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela w Collegium Civitas postanowiły „skrzyżować pióra” i podpisać list intencyjny w sprawie antyterrorystycznej współpracy naukowo-badawczej.  

Budujemy sieć łączącą badaczy i praktyków zagrożeń terrorystycznych, która będzie wartościowym sojusznikiem w krajowej i unijnej walce z terroryzmem. #StopTerrorism #PaktAT 

Konferencja "Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku" z udziałem przedstawiciela PTBN

Już 17-18 stycznia 2022 r. przedstawiciel PTBN weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku” organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Ponadto Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało partnerem naukowym organizatorów konferencji oraz przedstawiciel PTBN wszedł w skład jej Komitetu Naukowego.


Terrorist attacks on the basis of xenophobia, racism and other forms of intolerance, or in the name of religion or belief

W grudniu 2021 r. PTBN przekazał wkład do raportu United Nations Office of Counter-Terrorism pt. „Terrorist attacks on the basis of xenophobia, racism and other forms of intolerance, or in the name of religion or belief”. Raport zostanie zaprezentowany podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2022 r.

Raporty PTBN zaprezentowane na posiedzeniu grupy roboczej ds. ochrony przestrzeni publicznych DG HOME Komisji Europejskiej

2 grudnia 2021 r. w trakcie posiedzenia grupy roboczej ds. ochrony przestrzeni publicznych (Policy Group on Protection of Public Spaces) prowadzonej przez DG Home Komisji Europejskiej członkowie PTBN dr Karolina Wojtasik  (Uniwersytet Śląski) oraz dr Jędrzej Łukasiewicz (Politechnika Poznańska) zaprezentowali nasze Raporty PTBN:


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego członkiem eksperckiej grupy roboczej ds. dronów DG MOVE Komisji Europejskiej

Nasza wielomiesięczna aktywność w obszarze bezpieczeństwa antydronowego, zwieńczona przygotowaniem #RaportPTBN, Tom II (2021) pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych” (https://cutt.ly/XE2XUZv), została doceniona przez instytucje unijne.

Przedstawiciele #PTBN zostali członkami eksperckiej grupy roboczej ds. dronów prowadzonej przez DG MOVE Komisji Europejskiej. Do zadań tego gremium należy:

Komisja Europejska planuje przy wsparciu swojej grupy roboczej opracować w 2022 r. unijną strategię ds. dronów 2.0 (Drone Strategy 2.0).


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego członkiem eksperckiej grupy roboczej ds. dronów DG MOVE Komisji Europejskiej

Nasza wielomiesięczna aktywność w obszarze bezpieczeństwa antydronowego, zwieńczona przygotowaniem #RaportPTBN, Tom II (2021) pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych” (https://cutt.ly/XE2XUZv), została doceniona przez instytucje unijne.

Przedstawiciele #PTBN zostali członkami eksperckiej grupy roboczej ds. dronów prowadzonej przez DG MOVE Komisji Europejskiej. Do zadań tego gremium należy:

Komisja Europejska planuje przy wsparciu swojej grupy roboczej opracować w 2022 r. unijną strategię ds. dronów 2.0 (Drone Strategy 2.0).


Nowa książka dr Karoliny Wojtasik

Polecamy nową książkę dr Karoliny Wojtasik pt. "Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych. Podręcznik dla studentów socjologii, politologii i bezpieczeństwa".

Więcej informacji o autorce: https://sites.google.com/view/ksiazka-radykalizacja/o-autorze

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.