Raport PTBN Zagrożenia informacyjne dla infrastruktury krytycznej na przykładzie technologii 5G

NOWY RAPORT PTBN JUŻ DOSTĘPNY!

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

#IK2022UWM

"Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych" - Olsztyn, 13.10.2022

13 września 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje konferencję naukową "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w sobie zagrożeń hybrydowych".

Zaproszeni eksperci będą dyskutowali na temat aktualnego charakteru zagrożeń hybrydowych dla obiektów infrastruktury krytycznej RP w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w tej części Europy związanej z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Jednym z kluczowych obszarów będą projekty dyrektyw UE wzmacniające odporność europejskiej infrastruktury krytycznej na ataki fizyczne i cybernetyczne, jak również ich wpływ na strategiczne inwestycje energetyczne w RP.

Podczas konferencji omówione zostaną również najważniejsze inicjatywy administracji państwowej wypracowane od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie mające na celu zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej na działania hybrydowe, m in. powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, założenia projektu ustawy o ochrony ludności oraz stanie klęski żywiołowej, projekt standardów bezpieczeństwa systemów bezzałogowych i systemów antydronowych dla IK opracowany pod egidą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Członkowie PTBN brali udział w VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie

"Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych (5G, energetyka jądrowa)"

"Systemy bezzałogowe w systemie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przeciwdziałania zagrożeniom z ich strony"

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało podczas VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie dwa panele tematyczne:

 • "Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych (5G, energetyka jądrowa)" - PTBN reprezentowali: dr Anna Rożej-Adamowicz, dr Damian Szlachter oraz Maciej Kluczyński;

 • "Systemy bezzałogowe w systemie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przeciwdziałania zagrożeniom z ich strony" - PTBN reprezentował dr Jędrzej Łukasiewicz.

Ponadto w panelu "Bezpieczeństwo energetyczne - aktualna diagnoza w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" wziął udział dr Michał Piekarski.

Organizatorami została zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Politechnikę Rzeszowską. Dziękujemy prof. Mariuszowi Ruszelowi oraz zespołowi IPE i Politechniki Rzeszowskiej za gościnę i możliwość zaprezentowania ważnych dla nas tematów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski.

Najnowszy Raport PTBN już opublikowany!

12 września miała miejsce premiera najnowszego numer Raportu PTBN pt. "Zagrożenia informacyjne dla infrastruktury krytycznej na przykładzie technologii 5G".

Najnowszy Raport PTBN został zaprezentowany podczas paneli "Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych", który się odbył w ramach VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Politechnikę Rzeszowską.

Raport powstał dzięki współpracy zespołów analitycznych PTBN Data Lab oraz Inseqr Sp. z o.o.

Nowy numer periodyku "TERRORYZM - studia, analizy, prewencja"

Ukazał się kolejny tom czasopisma naukowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Terroryzm - studia, analizy, prewencja". Wśród autorów są przedstawiciele PTBN: dr Anna Rożej-Adamowicz, Krzysztof Izak, dr Krzysztof Karolczak oraz dr Michał Piekarski.

Numer jest dostępny pod linkiem: https://abw.gov.pl/pub/terrorism-studies-analyses-pre/15,Intro.html

XV edycja konferencji naukowej PARAMEDYK 2022

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało partnerem instytucjonalnym XV edycji konferencji naukowej „Paramedyk 2022”, organizowanej pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w 19 września 2022 r.

Wydarzenie jest poświęcone ratownictwu taktycznemu, w tym ratownictwu i pierwszej pomocy w konfliktach zbrojnych i w stanach nadzwyczajnych.

Więcej informacji: https://wsaib.pl/dla-mediow/aktualnosci-press-room/item/4991-konferencja-naukowa-paramedyk-19-09-2022

Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z dominujących tematów dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa państwa. O tej sprawie będzie też mowa podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

Infrastruktura krytyczna obejmuje zarówno rzeczywiste, jak i cybernetyczne systemy niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i państwa. Zatem będą to systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatyczne , zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

- W obliczu rewolucji technologicznej i wszechobecnej informatyzacji infrastruktura krytyczna staje się w większym stopniu podatna na zagrożenia cybernetyczne o charakterze hybrydowym, nie tylko w rozumieniu ataków hakerskich, ale także propagandy i dezinformacji – mówi Maciej Kluczyński, moderator panelu „Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. -

Zdaniem prezesa PTBN, zapewnienie bezpieczeństwa państwu wymaga uwzględnienia zagrożeń wynikających z zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego jako elementu ochrony infrastruktury krytycznej.

- Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce kojarzy się nam przede wszystkim z sześcioma rodzajami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – mówi dr Damian Szlachter z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z uczestników panelu. - Jednakże współczesne działania dezinformacyjne prowadzone w cyberprzestrzeni RP wobec wybranych sektorów infrastruktury krytycznej wymuszają ich aktualizację. Celem tych złożonych operacji jest wywołanie zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego u danego operatora, a docelowo doprowadzenie m.in. do naruszenia bezpieczeństwa fizycznego obiektu ataku.

Z zagadnieniami infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni są związane co najmniej dwa równolegle występujące procesy. Pierwszy dotyczy zabezpieczenia całego systemu obsługującego ją w cyberprzestrzeni. Drugi proces jest związany z bezpieczeństwem informacji, w tym z budowaniem odporności na działania dezinformacyjne w mediach społecznościowych i na walkę informacyjną.

- Polem do walki informacyjnej jest internet, w tej chwili przede wszystkim portale społecznościowe – mówi dr Anna Rożej-Adamowicz, wiceprezes firmy Inseqr sp. z o.o., uczestniczka panelu. - Chcę też zwrócić uwagę pewne coraz bardziej widoczne powiązanie, Otóż w tych samych źródłach (profilach, grupach) pojawiają się wpisy pokazujące rzekome zagrożenia ze stromy sieci 5G, następnie sprzeciwiające się szczepionkom, a od kilku miesięcy popierające rosyjską agresję na Ukrainę.

Rola mediów społecznościowych w procesie wzmacniania bezpieczeństwa informacji jest kluczowa. Wynika między innymi z szybkości rozprzestrzeniania się informacji w sieci.

VII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej (al. Powstańców Warszawy).

Link do rejestracji na konferencję”

https://www.instytutpe.pl/konferencja2022/formularz-zgloszeniowy/

***

Partnerem konferencji jest Departament Dyplomacji Publicznej NATO.

Sponsorzy strategiczni: PGE, ML System, PKN Orlen;

Sponsorzy Główni: PGNiG, PERN, Województwo Podkarpackie;

Sponsorzy Srebrni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Spółka Gazownictwa, Gaz System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eversheds Sutherland;

Spnsorzy Brązowi: Gas-Trading, Gas-Trading Podkarpacie, MPWiK Rzeszów, Urząd Dozoru Technicznego;

Sponsorzy Wspierający: Fakro, Asseco, ZM Ropczyce, INSEQR, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Inżynieria, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

Konferencję obsługuje kilkadziesiąt mediów: PAP, ISB News, IAR, TVP, liczne stacje radiowe, bardzo liczne media branżowe). Interia.pl, Interia Biznes, CIRE.pl, BiznesAlert.pl, GospodarkaMorska.pl, WysokieNapięcie.pl, TVP3 Rzeszów, Energetyka.plus, Energetyka Wodna, Smart-Grids.plm CNG-LNG.pl, gazeo.pl, BalticWind.EU, Portal Stoczniowy, kierunekENERGETYKA.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, Wodorowy Świat, Energetyka, Teraz Środowisko, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Instal, gospodarkaPodkarpacka.pl, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Gazeta Politechniki, Radio Centrum, Radio Via.

Patronaty honorowe objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, E.DSO for Smart Grids (European Distribution System Operators), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Związek Miast i Gmin Morskich.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona: www.prz.edu.pl

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje - współczesne zagrożenia - strategie reagowania - edukacja

XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje - Infrastruktura krytyczna - Analizy - Case study

Międzynarodowa konferencja pt. „XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje” #20latWTC, która odbyła się 10 września 2021 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego dzięki staraniom Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz PTBN, stała się inspiracją do realizacji osobnego projektu publikacyjnego związanego z zaproszeniem środowiska ekspertów do wyrażenia opinii, podzielenia wynikami badań i analiz z szerszym gronem zainteresowanych w postaci napisania artykułów - rozdziałów do rocznicowej monografii wieloautorskiej.

Zaangażowanie związane z realizacją projektu publikacyjnego przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, za które bardzo Państwu dziękujemy, tym bardziej, że wziął w nim udział zacny krąg wiodących badaczy z obszaru bezpieczeństwa nie tylko współczesnych zagrożeń terorrorystycznych w nawiązaniu do projektu związanego z organizacją konferencji. Z tego też względu zebrany materiał postanowiliśmy wydać w postaci dwóch osobnych tomów rocznicowej monografii wieloautorskiej, biorąc pod uwagę aspekt zróżnicowanych zainteresowań czytelników. Pierwszy tom ma charakter analityczno-kontekstowy, drugi specjalistyczny. Sukces tej publikacji leży w potencjale autorów, którzy zechcieli mieć w tym projekcie swój osobisty wkład. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do lektury:

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5184-xx-lecie-wojny-z-terroryzmem-bilans-i-konsekwencje-tom-pierwszy-wspolczesne-zagrozenia-strategie-reagowania-edukacja-.html

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/5185-xx-lecie-wojny-z-terroryzmem-bilans-i-konsekwencje-tom-drugi-inrastruktura-krytyczna-analizy-case-study.html

PTBN współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Współpraca PTBN z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

21 czerwca 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisało list intencyjny o współpracy naukowej.

Maciej Kluczyński oraz dr Damian Szlachter, reprezentujący PTBN, omówili z dr hab. Danielem Przastkiem, dziekanem Wydziału, potencjalne obszary współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów.

"Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"

Minister dr Piotr Naimski wśród prelegentów VII Konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie wspieranej przez NATO

Trwają przygotowania do VII Konferencji, która odbędzie się w dniach 12 i 13 września 2022 w centrum konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Udział potwierdziło już kilkadziesiąt osób, m.in. członkowie rządu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy, naukowcy i analitycy.

Wśród potwierdzonych gości-prelegentów są już m.in. minister dr Piotr Naimski – pełnomocnik rządu ds. ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak -wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dr hab. Marcin Warchoł – wiceminister sprawiedliwości, Karol Rabenda - wiceminister aktywów państwowych czy dr Michał Kurtyka – były minister klimatu i środowiska.

Nie zabraknie menedżerów firm z sektora energetycznego. Udział potwierdzili już prezes ML System Dawid Cycoń, prezes Gas Trading Tymoteusz Pruchnik, Zbigniew Gryglas – członek rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej S.A., a także a także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sektor naukowy i ekspercki reprezentować będą m.in. dr hab. Leszek Jesień, prof. CC; prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor PRz; prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp z PRz; dr hab. Jacek Reginia-Zacharski z UŁ, dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula; dr inż. Karol Wawrzyniak z NCBJ.

Już po raz drugi partnerem konferencji jest Wydział Dyplomacji Publicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Uczestnikiem dyskusji będzie m.in. Dominik P. Jankowski, kierownik Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Udział potwierdził również m.in. Maciej Kołaczkowski ze Światowego Forum Ekonomicznego czy Maciej Kluczyński – prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

- We współpracy z przedstawicielami NATO planujemy zorganizować panele na temat transformacji energetycznej, a także analizy wojny na Ukrainie oraz oceny odporności systemu dostaw surowców energetycznych - mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Zarządzania i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu rzeszowskich konferencji. - Ten temat już rok temu był niezwykle ważny, ale w tym roku, po rosyjskiej agresji na Ukrainę stał się głównym zagadnieniem polityki międzynarodowej.

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego, 13 maja 2022 r.

13 maja 2022 r. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z DG HOME Komisji Europejskiej przygotowało kolejne szkolenie dedykowane ochronie miejsc kultu religijnego przed zamachami terrorystycznymi. Szkolenia z tego cyklu zostały objęte patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Druga edycja warsztatów została przeprowadzona dla przedstawicieli Kościoła katolickiego m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina oraz Częstochowy. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Polityki Energetycznej podjęły współpracę partnerską w celu wzajemnego wsparcia inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego

Współpraca PTBN z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza podejmują współpracę partnerską w celu wzajemnego wsparcia inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego realizowanych wspólnie bądź osobno.

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych obszarów zapewniających ciągłość działania państwa oraz usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Wzmacnianie odporności energetycznej infrastruktury krytycznej ma strategiczne znaczenie dla ciągłości rządzenia i funkcjonowanie państwa.

"Terroryzm - studia, analizy, prewencja" - półrocznik

"Terroryzm - studia, analizy, prewencja"

28 marca 2022 r. zadebiutowało nowe czasopismo poświęcone zagadnieniom z dziedziny nauk o bezpieczeństwie.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łączącą świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP.

Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.

Wśród autorów artykułów w pierwszym numerze są członkowie #PTBN dr Krzysztof Karolczak, dr Jędrzej Łukasiewicz, dr Anna Rożej.

Link: https://abw.gov.pl/.../terroryzm-studia.../1974,Wstep.html

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego

Szkolenie trenerów ds. ochrony miejsc kultu religijnego, 14 marca 2022 r.

14 marca 2022 r. PTBN wspólnie z DG HOME Komisji Europejskiej przygotowaliśmy szkolenia dedykowane ochronie miejsc kultu religijnego przez zamachami terrorystycznymi, które zostały objęte patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwsze z nich zostało przeprowadzone dla przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przy wsparciu Centrum Ochrony i Zarządzania Kryzysowego Europejskiego Kongresu Żydów.

W kolejnym ze szkoleń wezmą udział przedstawiciele Kościoła katolickiego. W szkoleniach uczestniczą również przedstawiciele Polskiej Policji i Służby Ochrony Państwa.

VII Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"

Trwają przygotowania do VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. To jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej.

Znany jest już termin VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej oraz Politechnikę Rzeszowską im. Łukasiewicza. W tym roku odbędzie się ona w dniach 12-13 września.


PTBN i CBnT podpisały list intencyjny o współpracy

List intencyjny o współpracy PTBN i CBnT Collegium Civitas

Współpraca PTBN z CBnT Collegium Civitas

W siódmą rocznicę ataku terrorystycznego na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela w Collegium Civitas postanowiły „skrzyżować pióra” i podpisać list intencyjny w sprawie antyterrorystycznej współpracy naukowo-badawczej.

Budujemy sieć łączącą badaczy i praktyków zagrożeń terrorystycznych, która będzie wartościowym sojusznikiem w krajowej i unijnej walce z terroryzmem. #StopTerrorism #PaktAT

Konferencja "Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku" z udziałem przedstawiciela PTBN

Już 17-18 stycznia 2022 r. przedstawiciel PTBN weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku” organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ponadto Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało partnerem naukowym organizatorów konferencji oraz przedstawiciel PTBN wszedł w skład jej Komitetu Naukowego.


Terrorist attacks on the basis of xenophobia, racism and other forms of intolerance, or in the name of religion or belief

W grudniu 2021 r. PTBN przekazał wkład do raportu United Nations Office of Counter-Terrorism pt. „Terrorist attacks on the basis of xenophobia, racism and other forms of intolerance, or in the name of religion or belief”. Raport zostanie zaprezentowany podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2022 r.

Raporty PTBN zaprezentowane na posiedzeniu grupy roboczej ds. ochrony przestrzeni publicznych DG HOME Komisji Europejskiej

2 grudnia 2021 r. w trakcie posiedzenia grupy roboczej ds. ochrony przestrzeni publicznych (Policy Group on Protection of Public Spaces) prowadzonej przez DG Home Komisji Europejskiej członkowie PTBN dr Karolina Wojtasik (Uniwersytet Śląski) oraz dr Jędrzej Łukasiewicz (Politechnika Poznańska) zaprezentowali nasze Raporty PTBN:

 • Zagrożenia o charakterze terrorystycznym a system antyterrorystyczny w RP, Raport PTBN, Tom I (2020);

 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych, Raport PTBN, Tom II (2021)


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego członkiem eksperckiej grupy roboczej ds. dronów DG MOVE Komisji Europejskiej

Nasza wielomiesięczna aktywność w obszarze bezpieczeństwa antydronowego, zwieńczona przygotowaniem #RaportPTBN, Tom II (2021) pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych” (https://cutt.ly/XE2XUZv), została doceniona przez instytucje unijne.

Przedstawiciele #PTBN zostali członkami eksperckiej grupy roboczej ds. dronów prowadzonej przez DG MOVE Komisji Europejskiej. Do zadań tego gremium należy:

 • wspieranie KE w identyfikacji i projektowaniu działań wspierających nadrzędne cele polityki UE w zakresie dronów, w szczególności dotyczących integracji dronów z systemem lotniczym oraz rozwoju U-Space;

 • wspieranie KE w tworzeniu ram regulacyjnych, w tym terminowej realizacji odpowiednich wymogów, standardów operacyjnych i usługowych;

 • monitorowanie wdrażania przewidywanych środków i ocena ich skuteczność oraz wpływ pod względem wzrostu rynku i tworzenia miejsc pracy, wraz z wpływem na bezpieczeństwo, ochronę, prywatność i ochronę środowiska;

 • ustalanie potrzeb finansowych i zasobów na konkretne działania oraz ocenę ich wartości dodanej w świetle ogólnego celu, jakim jest stworzenie rynku usług dronów.

Komisja Europejska planuje przy wsparciu swojej grupy roboczej opracować w 2022 r. unijną strategię ds. dronów 2.0 (Drone Strategy 2.0).


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego członkiem eksperckiej grupy roboczej ds. dronów DG MOVE Komisji Europejskiej

Nasza wielomiesięczna aktywność w obszarze bezpieczeństwa antydronowego, zwieńczona przygotowaniem #RaportPTBN, Tom II (2021) pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń ze strony platform bezzałogowych” (https://cutt.ly/XE2XUZv), została doceniona przez instytucje unijne.

Przedstawiciele #PTBN zostali członkami eksperckiej grupy roboczej ds. dronów prowadzonej przez DG MOVE Komisji Europejskiej. Do zadań tego gremium należy:

 • wspieranie KE w identyfikacji i projektowaniu działań wspierających nadrzędne cele polityki UE w zakresie dronów, w szczególności dotyczących integracji dronów z systemem lotniczym oraz rozwoju U-Space;

 • wspieranie KE w tworzeniu ram regulacyjnych, w tym terminowej realizacji odpowiednich wymogów, standardów operacyjnych i usługowych;

 • monitorowanie wdrażania przewidywanych środków i ocena ich skuteczność oraz wpływ pod względem wzrostu rynku i tworzenia miejsc pracy, wraz z wpływem na bezpieczeństwo, ochronę, prywatność i ochronę środowiska;

 • ustalanie potrzeb finansowych i zasobów na konkretne działania oraz ocenę ich wartości dodanej w świetle ogólnego celu, jakim jest stworzenie rynku usług dronów.

Komisja Europejska planuje przy wsparciu swojej grupy roboczej opracować w 2022 r. unijną strategię ds. dronów 2.0 (Drone Strategy 2.0).


Nowa książka dr Karoliny Wojtasik

Polecamy nową książkę dr Karoliny Wojtasik pt. "Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych. Podręcznik dla studentów socjologii, politologii i bezpieczeństwa".

Więcej informacji o autorce: https://sites.google.com/view/ksiazka-radykalizacja/o-autorze

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego zostało organizacją członkowską paneuropejskiej sieci ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym EU-Hybnet.The Polish Association for National Security has become a member of the EU-Hybnet - Pan-European Network for Counteracting Hybrid Threats.
Carousel imageCarousel image