Psykolog

Stine Poulsen


Velkommen

Som psykolog kan jeg hjælpe dig med at håndtere, navigere og skabe mening i svære situationer, samt rådgive dig ifht. at navigere i livet med fysisk sygdom og smertetilstande.

Sammen vil vi se på hvilke adfærdsmønstre du har med dig. Vi vil udforske hvordan og hvornår de virker for dig, samt hvornår de ikke er hensigtsmæssige.

Vi arbejder med at tilpasse, styrke eller ændre dem hvor nødvendigt.

Sammen udvikler vi redskaber til at navigere i de vanskelige situationer livet indimellem byder på.


Hos mig får du en varm, omsorgsfuld og åben dialog. Der vil være rådgivning og sparring og der vil indimellem være konkrete anvisninger og redskaber som tilpasses dig, og som du kan tage i brug med det samme.


Jeg er trænet indenfor Compassion Focused Therapy (CFT) og Kognitiv Terapi.

Dette trækker jeg på, når vi sammen finder ud af hvordan tanker, følelser og krop indbyrdes påvirker hinanden.


CFT tager afsæt i filosofien om, at medfølelse/omsorg for sig selv og andre, kan bidrage til, at vi lærer at kunne rumme svære følelser som f.eks. vrede og sorg.


I denne tilgang er der praktiske øvelser og redskaber til at kunne skrue op og ned for følelser og tanker (affektregulering), så du styrkes i, at kunne navigere i sit følelses- og tankeliv. Der arbejdes desuden med at lære, at kunne generere positive følelser som glæde, omsorg og kærlighed.

Jeg har særlig erfaring med :

  • Rådgivning ifht. hjernerystelse og hjerneskade

  • Rådgivning ifht. kroniske smertetilstande (psykisk smertemestring)

  • Håndtere situationer i livet, som kan være svære at klare alene.

  • At få indsigt i adfærdsmønstre og hjælpe dig at tilpasse dem.

  • Arbejde dig igennem en sorgproces, til du igen har styrke til at stå selv.

  • Komme sikkert igennem en livskrise, og støtte dig i at finde ind til dine ressourcer, og holde fokus på det som er vigtigt, og hjælp til at komme ud på den anden side og igen finde fodfæste i livet.

  • Til at opnå indsigt og yde støtte til at bygge livet op igen efter sammenbrud pga. skilsmisse, ulykke, afskedigelse, alvorlig sygdom eller stress.