Building Bridges between Education and Employment

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui este beneficiarul proiectului

"Building Bridges between Education and Employment",

cu nr. 2017-1-RO01-KA102-03686, finanțat de Comisia Europeană și derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în valoare totală de 138.194 euro, perioada de derulare 01.11.2017- 31.10.2019.

Proiectul finanţează mobilitatea unui număr de 50 de elevi de la Liceul Tehnologic “Ion Mincu” în Cipru şi Italia, pentru a efectua stagiile de practică comasată de 3 săptămâni.

În cei 2 ani de proiect vor fi 3 fluxuri:

  • 17 elevi (in fiecare an de proiect) de la domeniul Turism şi Alimentatie Publică vor face practică în hotelul St. George’s din Paphos, Cipru
  • 16 elevi (în al doilea an de proiect) de la domeniul Estetica şi Igiena corpului omenesc vor face practică în saloane din centrul vechi Perugia-Italia, şi la centrul de formare Consorzio Futuro( centru renumit din regiunea Umbria pentru formarea în acest domeniu).

Scopul proiectului este facilitarea tranziţiei “şcoala - locul de muncă” prin creşterea şanselor de integrare ale absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii, ca urmare a îmbunătăţirii competenţelor personale şi profesionale în timpul stagiilor de practică la agenţi economici de profil din UE.

Prin mobilitatea transfrontalieră ca parte integrantă a practicilor din formarea profesională, dobândirea de competențe cheie, se recunosc rezultatele învățării pe tot parcursul vieții, se asigură o creștere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.