Programmering i Grundskolan

Skolverkets förslag är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan, utan ingå framförallt i ämnena teknik och matematik;

  • Algebra och Algoritmer


Syftet med webbplatsen är att man snabbt ska få en övergripande förståelse för vad programmering är genom;

  • En kortare introduktion av programmering och programmeringsspråket Python.
  • Ett antal övningar i programmering, framförallt i Algebra och Algoritmer.


Med förhoppning om att webbplatsen ska vara till nytta!


Lars Holmström

lars.holmstrom47@gmail.com

Tel: 0731 44 12 57

Hittills har webbplatsen besökts av fler än 600 personer vid totalt c:a 1 000 tillfällen, och spenderat i genomsnitt c:a fyra minuter per besök.

ps övningswebbplatsen, Trinket, som vi kommer att använda, kräver endast webbläsare, varför surfplatta, pc eller mobil fungerar.

  • Algebra i årskurs 1–3:
    • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  • Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9:
    • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.
  • Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Källa; Skolverket och Regeringen