Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України

У збірнику представлено роботи з широкого кола питань у різних галузях математики, механіки і кібернетики: теорії функції, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла, теорії пружності та гірничної механіки, математичних і технічних проблем кібернетики та інформатики, теорії автоматів, діагностики дискретних і медичних систем, а також їх застосувань.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вузів відповідних спецільностей.

Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 Праці Інституту прикладної математики і механіки внесено до Переліку наукових фахових видань України.