PO WER

Termin rekrutacji: 01.10.2018 - 12.10.2018

Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, stronie wzstg.pl, u koordynatora projektu i portierni.

Podsumowanie mobilności w Reggio Emilia i uroczyste wręczenie certyfikatów i Europass-Mobilność

Harmonogram zajęć z języka włoskiego

Grupa mechanik samochodowy/technik pojazdów samochodowych

12 styczeń (piątek): 13:00-15:15 (3h) – sala 13b

17 luty (sobota): 9:15-11:30 (3h) – sala 13b

24 luty (sobota): 11:45-14:00 (3h) – sala 13b

2 marca (piątek): 13:05-15:20 (3h) – sala 13b

10 marca (sobota): 9:15-11:30 (3h) – sala 13b

Grupa fototechnik

13 styczeń (sobota): 9:30 -11:45 (3h) ­– sala 13b

17 luty (sobota): 11:45-14:00 (3h) – sala 13b

23 styczeń (piątek): 13:05-15:20 (3h) – sala 13b

3 marca (sobota): 9:15-11:30 (3h) – sala 13b

9 marca (piątek): 13:05-15:20 (3h) – sala 13b

Grupa fryzjer/technik usług fryzjerskich

13 styczeń (sobota): 12:00-14:15 (3h) – sala 15

16 luty (piątek): 13:05-15:20 (3h) – sala 13b

24 luty (sobota): 9:15-11:30 (3h) – sala 13b

3 marca (sobota): 11:45-14:00 (3h) – sala 13b

10 marca (sobota): 11:45-14:00 (3h) – sala 13b

Harmonogram zajęć z j. angielskiego

Prowadząca: Bożena Krztoń

Grupa mechanik samochodowy/technik pojazdów samochodowych

18.01.18 czwartek 14:30- 2h ,

25.01.18 czwartek 14:00 - 3h

7.02. środa godz. 9.00 - 3 h

15.02 czwartek 13.45 -3h

17.02. sobota (po włoskim)11.45 - 2h 15 min

22.02. czwartek 14.30 - 2h

Harmonogram zajęć z j. angielskiego

Prowadząca: Marzena Paruzel

Grupa Fototechnik

8 styczeń (poniedziałek) : 14.50- 17.05 (3h)

13 styczeń (sobota): 9.00-12.00 (4h)

20 styczeń (sobota): 9.00-12.45 (5h)

22 styczeń (poniedziałek) 14.50-17.05 (3h)

Grupa Fryzjer

5 styczeń (piątek) : 14.00- 16.15 (3h)

12 styczeń (piątek): 14.00-16.15 (3h)

19 styczeń (piątek): 14.00-16.15 (3h)

26 styczeń (piątek) 14.00-16.15 (3h)

27 styczeń (sobota) 9.00-11.15 (3h)


lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych_na gazetkę.docx


Termin rekrutacji:

20.11.2017 - 01.12.2017

Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, stronie wzstg.pl, u koordynatora projektu i portierni.

Zawodowy paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”

Wieloprofilowy Zespół Szkół w okresie 01.11.2017 – 31.10.2019 będzie realizował projekt pn. Zawodowy paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”, który jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Partnerem projektu jest organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii. Otrzymane dofinansowanie wynosi 641728,79 PLN.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 58 uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz kształtowanie wśród nich postaw otwartych, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo w europejskim rynku pracy. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:

- zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów oraz umożliwienie zdobycia go na zagranicznym rynku pracy,

- zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczniów,

- zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w dziedzinie fryzjerstwa, mechaniki samochodowej oraz fotografii i grafiki,

- zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczniów oraz ich rozwój osobisty,

- zwiększenie znajomości włoskiej kultury i tradycji wśród uczniów oraz ich otwartości wobec różnic rasowych i religijnych,

- zwiększenie samodzielności uczniów.

W odniesienie do Wieloprofilowego Zespołu Szkół realizacja projektu umożliwi:

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego, oferowanego w WZS oraz dostosowanie naszej oferty edukacyjnej do wymogów europejskiego rynku pracy,

- rozwój współpracy zagranicznej WZS,

- zwiększenie kompetencji pracowników szkoły w zakresie realizacji i zarządzania projektami oraz ich znajomości języków obcych,

- rozwinięcie potencjału organizacji partnerskich.

W ramach projektu Wieloprofilowy Zespół Szkół zrealizuje dwie mobilności dla uczniów i uczennic naszej szkoły (w maju 2018 i maju 2019), kształcących się na kierunkach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, mechanik/ technik pojazdów samochodowych i fototechnik. Zrekrutowani uczniowie klas III odbędą czterotygodniowe staże we włoskich przedsiębiorstwach. Udział w projekcie jest bezpłatny - uczestnikom zostaną zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie (kolacja i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż do Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, wycieczki oraz ubrania robocze i słowniki/rozmówki polsko-włoskie. Zostaną one sfinansowane z budżetu projektu. Uczniom podczas pobytu we Włoszech będzie towarzyszyć 2 opiekunów – pracowników naszej szkoły. Uczestnicy po odbyciu mobilności otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje za granicą – Europass- Mobilność oraz certyfikaty uczestnictwa w stażu i opinie w dzienniczkach praktyk.

Przed wyjazdem do Włoch uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, których celem będzie przygotowanie ich do mobilności pod względem językowym, kulturowym i psychicznym. Uczestnicy odbędą kurs z języka angielskiego i włoskiego na którym zostaną zapoznani ze słownictwem zawodowym i słownictwem przydatnym w życiu codziennym. W ramach wsparcia kulturowego zostaną im zaprezentowane najważniejsze informacje z obszary kultury, tradycji i obyczajów we Włoszech. Zajęcia z pedagogiem umożliwią uczniom przygotowanie się do wyjazdu pod względem psychicznym oraz łatwiejszą adaptację w nowym środowisku. Uczestnicy podczas zajęć poznają również narzędzie Europass- CV. Umiejętność przygotowania CV w oparciu o nie zwiększy ich szanse podczas szukania pracy, w szczególności poza granicami Polski. Dokument ten umożliwia przejrzystą prezentację danych absolwenta oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Rekrutacja uczestników do pierwszej mobilności odbędzie się w terminie XI – XII 2017 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Michał Kos – kierownik szkolenia praktycznego i koordynator projektu.