PO WER

listy osób zakwalifikowanych_wst.pdf

Wstępna lista uczestników projektu - tura 1

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej z uzasadnieniem kwestionowanej decyzji.

Termin rekrutacji: 02.12.2019 - 13.12.2019

Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, stronie wzstg.pl, u koordynatora projektu i portierni.

Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów "Tarnogórskiej Sorbony"

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 36 uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz kształtowanie wśród nich postaw otwartych, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 320 842,50 złPodsumowanie mobilności w Reggio Emilia i uroczyste wręczenie certyfikatów i Europass-Mobilność