PO WER

Terminy mobilności.docx
lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowych z punktacją.docx
regulamin rekrutacji2n.docx

Lista uczestników projektu - tura 1


listy osób zakwalifikowanych_wst.pdf

Wstępna lista uczestników projektu - tura 1

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej z uzasadnieniem kwestionowanej decyzji.

Termin rekrutacji: 02.12.2019 - 13.12.2019

Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, stronie wzstg.pl, u koordynatora projektu i portierni.

Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów "Tarnogórskiej Sorbony"

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 36 uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz kształtowanie wśród nich postaw otwartych, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 320 842,50 złPodsumowanie mobilności w Reggio Emilia i uroczyste wręczenie certyfikatów i Europass-Mobilność
Tarnowskie Góry 01.12.2021

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2021/2022

Zarządzam przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu: Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” realizowanego przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górachw ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w terminie:

13 – 31 grudnia 2021 r.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji projektu: Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” realizowanego przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Za przeprowadzenia rekrutacji odpowiedzialna jest komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2018/2019.