O projekcie

Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów "Tarnogórskiej Sorbony"

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 36 uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz kształtowanie wśród nich postaw otwartych, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 320 842,50 zł

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Michał Kos – koordynator projektu.