Ajankohtaista

Potilasasiamiestoiminnan järjestäminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevien väliaikaisten valmistelutoimielinten työ on käynnistynyt. Viimeistään nyt on aika nostaa julkiseen keskusteluun lakisääteisen potilasasiamiestoiminnan järjestäminen sekä potilaan oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen hyvinvointialueilla. Tavoitteena on potilasasiamiestoiminnan kehittäminen ja laadun yhtenäistäminen sekä valtakunnallisen ohjauksen ja valvonnan selkeyttäminen. Potilasasiamiesten asema tulisi määritellä hyvinvointialueiden rakenteisiin.

Potilasasiamiesten riippumattomuus tulisi turvata ja potilasasiamiesten toimet tulisivat olla päätoimisia. Potilasasiamiestoiminta tulisi järjestää siten, että palvelun sisältö on laadukasta ja yhdenvertaista valtakunnallisesti sekä toimintakäytännöt yhdenmukaisia. Palvelun kriteerien tulisi olla valtakunnallisesti yhteneväisiä. Potilasasiamiestoiminta tulee resursoida riittävästi ja riittävä osaaminen on taattava ylemmän korkeakoulututkinnon sekä terveydenhuoltoalan hyvän tuntemuksen vaatimuksilla.

Potilasasiamiestoiminnasta kertyvän tiedon hyödynnettävyys tulisi varmistaa kansallisesti yhtenäisellä tilastointi – ja raportointimallilla, jotta palveluista saatava tieto on luotettavaa ja vertailtavaa. Kertynyt tieto tulisi olla julkisesti kaikkien saatavilla. Potilasasiamiestyö on asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan lisäksi vaikuttamis- ja tiedottamistyötä sekä laadun kehittämistä ja potilaan oikeuksien edistämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Potilasasiamiestoiminnan järjestämisessä tulee taata erityisen herkässä ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden saatavuus. Huomiota on kiinnitettävä (potilasasiamies)palvelun yhdenvertaiseen saatavuuteen myös alueellisesti. Asiakas on keskiössä sote-uudistuksessa. Hänen asemansa vahvistamiseksi tarvitaan riittävä määrä potilasasiamiehiä varmistamaan potilaan oikeuksien toteutuminen. Potilaan oikeuksien vahvistamiseksi Suomeen tarvitaan myös potilasoikeusvaltuutettu.


20.8.2021

Hanna Sykkö, puheenjohtaja, Suomen potilasasiamiehet ryYhdityksen vuosikokous on ma 28.3.2022 klo 15.30 Teamsilla. Tervetuloa mukaan! Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Toimintakertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022


Voit tiedustella kauttamme osaavaa ja asiantuntevaa potilasasiamiestä yrityksellesi!Tulevaa koulutusta:


2.11-3.11.2022 Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät, Radisson Blu Royal, Helsinki. FCG.


24.3-25.3.2022 Potilasasiamiestoiminnan perusteet, webinaari, FCG

Ohjelma https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/potilasasiamiestoiminnan-perusteet-12425