Ajankohtaista

Potilasasiamiestoiminnan järjestäminen hyvinvointialueilla

 

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevien väliaikaisten valmistelutoimielinten työ on käynnistynyt. Viimeistään nyt on aika nostaa julkiseen keskusteluun lakisääteisen potilasasiamiestoiminnan järjestäminen sekä potilaan oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen hyvinvointialueilla. Tavoitteena on potilasasiamiestoiminnan kehittäminen ja laadun yhtenäistäminen sekä valtakunnallisen ohjauksen ja valvonnan selkeyttäminen. Potilasasiamiesten asema tulisi määritellä hyvinvointialueiden rakenteisiin.

Potilasasiamiesten riippumattomuus tulisi turvata ja potilasasiamiesten toimet tulisivat olla päätoimisia. Potilasasiamiestoiminta tulisi järjestää siten, että palvelun sisältö on laadukasta ja yhdenvertaista valtakunnallisesti sekä toimintakäytännöt yhdenmukaisia. Palvelun kriteerien tulisi olla valtakunnallisesti yhteneväisiä. Potilasasiamiestoiminta tulee resursoida riittävästi ja riittävä osaaminen on taattava ylemmän korkeakoulututkinnon sekä terveydenhuoltoalan hyvän tuntemuksen vaatimuksilla.

Potilasasiamiestoiminnasta kertyvän tiedon hyödynnettävyys tulisi varmistaa kansallisesti yhtenäisellä tilastointi – ja raportointimallilla, jotta palveluista saatava tieto on luotettavaa ja vertailtavaa. Kertynyt tieto tulisi olla julkisesti kaikkien saatavilla.  Potilasasiamiestyö on asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan lisäksi vaikuttamis- ja tiedottamistyötä sekä laadun kehittämistä ja potilaan oikeuksien edistämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Potilasasiamiestoiminnan järjestämisessä tulee taata erityisen herkässä ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden saatavuus. Huomiota on kiinnitettävä (potilasasiamies)palvelun yhdenvertaiseen saatavuuteen myös alueellisesti. Asiakas on keskiössä sote-uudistuksessa. Hänen asemansa vahvistamiseksi tarvitaan riittävä määrä potilasasiamiehiä varmistamaan potilaan oikeuksien toteutuminen. Potilaan oikeuksien vahvistamiseksi Suomeen tarvitaan myös potilasoikeusvaltuutettu.


20.8.2021 

Hanna Sykkö, puheenjohtaja, Suomen potilasasiamiehet ryPotilasasiamiesyhdistys järjestää keskustelun SuomiAreenalla ke 13.7.2022 klo 10-10.45. Keskustelua pääset seuraamaan oheisesta linkistä SuomiAreena: Toteutuuko potilaan oikeudet yhdenvertaisesti? – katso maksutta MTV Katsomossa 

Keskustelusta jää tallenne MTV Katsomoon, jossa sen voi katsoa myös myöhemmin.


Voit tiedustella kauttamme osaavaa ja asiantuntevaa potilasasiamiestä yrityksellesi!Tulevaa koulutusta:

1.11.2023 -2.11.2023 Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät, Helsinki, FCG

https://koulutus.fcg.fi/valtakunnalliset-potilasasiamiespaivat


VUOSIKOKOUS 

Maanantaina 20.3.23 klo 15.30 Teams -kokouksena

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä


KUTSU 


Suomen potilasasiamiehet ry:n 


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS


Kokousaika Maanantai 20.3.2023 klo 15.30


Kokouspaikka Teams-kokous Liity kokoukseen napsauttamalla tästäAsialista

Naantalissa 2.3.2023


Hallituksen psta,

Hanna Sykkö

puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry.Liitteet:  Tilinpäätös (sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä talousarvion vuodelle 2023)

              Toimintakertomus 2022

  Tilintarkastuskertomus 2022

  Toimintasuunnitelma 2023