ПОРТФОЛІО

 МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, КУРАТОРІВ ГРУП ТА ВИХОВАТЕЛЯ

 ШЕПЕТІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє «Я», черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим.

Василь Сухомлинський


Методична проблема Шепетівського професійного ліцею

Формування ключових компетентностей учнів засобами інноваційних технологій

Проблема, над якою працює методична комісія

Виховання і формування особистості учня з потребою самореалізації, почуттям громадської відповідальності за долю України, її народу

Мета організації роботи методичної комісії

Сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, куратора, вихователя, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форми і методів виховної роботи

Робота класних керівників, кураторів, вихователя ліцею спрямована на:

національної самодіяльності у поєднанні з розумінням місця і ролі свого народу і країни в розвитку світової культури.

Педагогічні завдання методичної комісії