Milí pacienti, 2.6.2023 čerpáme dovolenku. Zastupuje nás ambulancia VLD MUDr. Anna OSIFOVÁ,

Drieňová ul. 80/38, iba po predošlom dohodnutí termínu telefonicky na čísle 0948696259. Milí pacienti,

Ďakujem, že stále viac využívate služby e-časenky najmä pri objednávaní chronicky užívaných liekov a objednávania na vyšetrenie. Pomáhate nám tým využívať naše telefónne spojenie predovšetkým na konzultácie zdravotného stavu pacientov, ktorí sú napríklad v karanténe.

Stále prosím o epidemiologickú ostražitosť a nosenie ochrany tváre vo forme respirátora vo vnútorných priestoroch zdravotného strediska.

Prosím každého pacienta, ktorý ku nám prichádza s infekciou dýchacieho systému (kašeľ, nádcha, zvýšená teplota), aby mal realizovaný aspoň domáci antigénový test ešte predtým ako príde do našej čakárne. V prípade núdze vieme Ag test realizovať aj u nás za poplatok po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Povzbudzujem každého nášho pacienta, ktorý ešte nie je zaočkovaný proti COVID 19, aby tak čo najskôr urobil. Zdravotné riziko, ktoré prináša ochorenie COVID 19 je neporovnateľne vyššie ako samotné očkovanie.