AKTUÁLNE OZNAMY

Dovolenky:

MUDr. Daniela Drábová

2. – 3. január 2020

zastupuje MUDr. Anna Rozborová

Bulharská ul. 483/3

MUDr. Ján Hetényi

2. – 3. január 2020

zastupuje MUDr. Anna Rozborová

Bulharská ul. 483/3