Parkinson klub Praha,

Společnost Parkinson, z. s.

Předseda Parkinson klubu Praha:

  • Ing. František Klíma 604590597

  • fjklima@gmail.com

Kancelář:

Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, Telefon : +420 272 739 222, e-mail : kancelar@spolecnost-parkinson.cz

------------------------------------------------------------

Členem SP se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.

Členská přihláška v elektronické podobě

Členská přihláška k tisku

Členský příspěvek činí 200,-Kč ročně.

www.spolecnost-parkinson.cz

Parkinson klub Praha je jedním z 21 regionálních klubů pacientské organizace Společnost Parkinson, z. s., která sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých.

Organizuje ozdravné pobyty s odborným programem, vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky, organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin, provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci, pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Provozuje vlastní webové stránky a Chat.

Podpořte nás internetovým nákupem prostřednictvím aplikace GIVT, nezaplatíte ani o korunu navíc -

https://givt.cz/spolecnost-parkinson-z-s

Děkujeme