Akce


Ve čtvrtek 4. ledna 2018

vyzkoušeli členové PK Praha nové místo pro svá setkání, v kavárně Ňáký kafe v Nuslích.

Kromě běžného programu, který zajistil předseda klubu Ruda Ohanka, vybrala Věra Skoupá členské příspěvky na rok 2018, a pak už mohli návštěvníci shlédnout fotografie z cesty Zdislavy Freund do Kanady a poslechnout si zážitky z pobytu.

Členská schůze Parkinson klubu Praha, Společnosti Parkinson, z. s.

dne 5. 10. 2017 od 15:00 hodin

Jednání členské schůze PKP SP řídil Z. Valášek v.z. podle schváleného programu, který byl členům PKP SP předem elektronicky rozeslán společně s pozvánkou na schůzi a je součástí tohoto zápisu spolu s prezentační listinou.

Úvodem byli přivítáni dva noví členové PKP SP manželé Texlovi. Dále:

Kontrola plnění úkolů uložených předchozí schůzi 7. 9. 2017. Úkoly byly splněny s výjimkou dvou níže uvedených:

do členské schůze tj. 5.10.2017 uváženě navrhnout nové kandidáty na volbu funkcí předsedy PKP SP, místopředsedy a pokladníka, případně sami o kandidaturu na tyto funkce projevit zájem.

do konce r. 2017 vyhledat, předjednat a navrhnout vedení SP vhodný objekt v Praze pro realizaci dalších pravidelných cvičení. K tomu podala průběžnou zprávu předsedkyně SP Z. Freund. Jednáno s vedením Vinohradské fakultní nemocnice. Prozatímní možnosti cvičení jsou pod odborným vedením v objektu Domu pro seniory – Centrum ROSA Praha 8, Střelničná 1680/8, ve dnech: pondělky od 13:00 do 14:00 h., středy od 09:00 do 10:00 h. a pátky od 13:00 do 14:00 h.

Hlavním bodem programu byla, stejně jako na čl. schůzi dne 7. 9. 2017, volba nového předsedy/předsdkyně klubu, nástupce M. Opltové, která na konci srpna t.r. elektronicky oznámila ukončení všech spolkových aktivit. Podobně jako na předchozí schůzi byl na tuto funkci navržen Z. Valášek, který opakovaně z osobních důvodů výkon předsedy PKP SP s poděkováním za důvěru odmítl. Stejně tak následný návrh k výkonu dané funkce odmítl i B. Skoupý. Závěr: Z. Valášek i B. Skoupý se vyjádřili, že do doby nalezení vhodného kandidáta a zvolení nového předsedy klubu se budou stejnou měrou, podle svých možností a schopností, zástupně podílet na organizaci a plynulé činnosti klubu.

Volba delegátů na plánovanou Valnou hromadu SP v sobotu 25. 11. 2017 v Praze. Za PKP SP byl volbou přítomných členů delegován s právem hlasovacím Z. Valášek, přičemž Valné hromady se obligatorně zúčastní Z. Freund v pozici předsedající Valné hromadě z hlediska předsedkyně SP. Přítomným členům klubu bylo připomenuto jejich právo, vyplývající ze Stanov SP, zúčastnit se této akce, ovšem bez hlasovacího práva. Konkrétní program Valné hromady s organizačními podrobnostmi bude včas zveřejněn na www.spolecnost-parkinson.cz .

Členům byla opět připomenuta možnost bezplatného pravidelného ozdravného plavání v bazénu SK Motorlet v Radlicích - pondělky od 13:00 do 14:00 hod.

Na základě podaných návrhů ke konkrétní osvětovým, společenským, sportovním aj. akcím PKP SP se uskuteční:

v pondělí 16. 10. 2017, po skončení plavání, turnaj v bowlingu. Sraz na parkovišti před bazénem (poblíž stanice „M“ B – Radlická).

ve čtvrtek 26. 10. 2017, výlet do Příbrami na Svatou Horu. Sraz v 09:00 h., opět na parkovišti před bazénem (poblíž stanice „M“ B – Radlická). Doprava zajištěna sdílením míst ve třech osobních mot. vozidlech (Z. Freund, Z.Valáška a R. Ohanky), členů PKP SP.

Závěrem: R. Ohanka opět nezklamal. Pro odlehčení připravil pro přítomné členy, formou testu, vtipný vědomostní kvíz (tentokrát mimořádně obtížný). Dále v součinnosti s „moderátorem“ B. Skoupým proběhla veselá soutěž o nejlepší opěrnou hůl, včetně ocenění účastníků.

Z.V.

http://www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/praha1/2-misto-pro-pk-praha-v-soutezi-tuzemsky-um-2017/


Ahoj přátelé, posíláme vám nějaké obrázky z dnešního soutěžního dne (14. 6. 2017), které se pražskému klubu Společnosti Parkinson určitě vydařilo. Stříbrné medaile a druhé místo je toho dostatečným důkazem. Díky všem soutěžícím i organizátorům. Když se za rok sejdeme v hojnějším počtu máme velikou naději na vítězství. Tak za rok !!!!

Věra a Bohouš.


(Když by vás nějaká fotka obzvláště zaujala napište, pokusil bych se vám jí poslat v kvalitnějším rozlišení)
VÝZVA

"V rámci společného projektu Fakulty architektury ČVUT a Neurologické kliniky 1.LFUK a VFN „Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí“ hledáme dobrovolníky pro spolupráci na výzkumu, zaměřeném na vliv různých vzorů podlahy na chůzi, konkrétně na „zamrzávání“ (freezing). Hledáme dobrovolníky s Parkinsonovou nemocí a freezingem z Prahy.

Výzkum bude realizován v Praze – Dejvicích (dopravu zajistíme) a časová náročnost bude přibližně 1-2 hodiny.

V případě zájmu o účast nebo o více informací, nás prosím kontaktujte na tomanja9@fa.cvut.cz"Vážení přátelé, členové pražského klubu Společnosti Parkinson, z. s.


z pověření naší klubové předsedkyně Marušky Opltové vás zvu na naši pravidelnou klubovou schůzku která se bude konat první čtvrtek v měsíci květnu to je 4. května 2017 ve 14. 00 hodin v reminiscenční místnosti Domova seniorů Háje.

Doprava metrem na konečnou do stanice Háje, dále autobusem jednu stanici do zastávky Horčičkova a asi 10 minut pěšky ulicí Hlavatého do Domova pro seniory. Na naší poslední schůzce nás překvapil Rudolf svým předem připraveným kvízem. Dá se říct, že z nás udělal tak trochu neználky a tak navrhuji – oplatíme mu to. Byl bych rád, kdyby si každý z nás připravil nějakou menší zajímavou soutěž třeba jenom uhádnout co je na obrázku, nebo něco podobného, procvičíme si mozkové závity navzájem. Také bychom se měli dozvědět něco konkrétního o stavu naší klubové pokladny. Zhodnotíme a připomeneme si naši činnost v uplynulém období. Připravíme plán na další období. Určitě se všichni na sebe budeme těšit.

Dále vás všechny zvu na naši už delší dobu naplánovanou komentovanou procházku po Praze. Tentokrát nás naše milá průvodkyně paní Mirka Gašková provede Novým Světem. Je to krásná část v blízkosti Pražského hradu. Sejdeme se hned druhý den po naší schůzce tedy v pátek 5. května ve 13.30 hodin na stanici tramvaje č. 22 Pohořelec. Možná by bylo dobré se na procházku předem přihlásit a připojit své telefonní číslo pro případ, že by na poslední chvíli muselo dojít k nějaké změně.

Těším se na vás a věřím, že se nám setkání vydaří.

Bohuslav Skoupý, mobil: 608 53 55 65

V pátek 24. 3. 2017 podnikli členové PK Praha výlet na onu skálu, která je v názvu obce Svatý Jan pod Skálou.

Na samý vrchol s vyhlídkou vstoupilo jen vrcholové družstvo Skoupá, Freund, následovala odměna z termosky, kterou vydal batoh Skoupých.

Počasí bylo vlídné, na výlet se s námi vydala i Mirka - průvodkyně - začátkem května je již najisto nplánována opět procházka Prahou s Mirky výkladem.

Návštěva členů PK PRAHA v Armádním muzeu v Praze na Vítkově - 18. 3. 2017