Historia

Pestin juuret ulottuvat 1990-luvun lamaan ja tarpeeseen saada lähemmäs tuhannelle tamperelaiselle akateemisille työttömälle töitä. Talouden toipumisvaiheessa töitä oli enemmän kuin uskallusta työllistää. Tampereen teknillisellä yliopistolla lanseerattiin Pesti-niminen omaehtoisen työllistymisen projekti. Aktiiviset ja yrittäjähenkiset ihmiset jalkautuivat yrityksiin ja löysivät nelisen sataa piilotyöpaikkaa aikana, jolloin työllistyminen vaikutti mahdottomalta. Omia yrityksiäkin pistettiin pystyyn.

OTTY-projektin rahoituksen loppuessa kolmetoista henkilöä päätti perustaa osuuskunnan. Perustamiskokous pidettiin 27.5.1991, ja Osuuskunta Pirkanmaan Pesti rekisteröitiin 2.11.1994. Jäsenmäärä kohosi pian sadan paikkeille, mutta vain osa jäsenistä teki aktiivisesti töitä osuuskunnassa.

Osuuskunta Pirkanmaan Pestin toiminta-ajatuksena oli alusta asti vapauttaa osuuskunnan jäsenen hoitamaan oman ammattinsa mukaista toimintaa; Pesti vastasi liikkeenjohdon rooliin kuuluvista asioista, kuten laskutuksesta, palkanlaskennasta, kirjanpito- ja tilintarkastusasioista sekä ennakkoveroista ja vakuutuksista.

Vaikka moni Pestin jäsen on insinööri, jäsenistö on alusta asti ollut kirjavaa toimialojen suhteen. Naisia on ollut noin kolmannes jäsenistä. Toiminta ei muutenkaan ole rajoittunut Pirkanmaahan: pohjoisin jäsen on ollut oululainen.

Monikymmenvuotinen historia on mille tahansa suomalaiselle työosuuskunnalle hieno saavutus. Pestin jatkuvuuden on eri vuosikymmeninä taannut linja, jossa kulut on pidetty minimissä. Provisioprosentti on haluttu pitää mahdollisimman pienenä, jotta jokainen jäsen saisi työstään tarkoituksenmukaisen korvauksen.

Elinkaariajattelulla on haluttu taata myös se, että kenellekään ei jää kiperässä tilanteessa taloudellista taakkaa. Viivan alle jäänyt varanto pidetään siellä, jotta tällaista tilannetta ei pääse syntymään.

Tärkeä toimintaperiaate on ollut myös se, että taloudellista riskiä ei siirretä jäseneltä toiselle. Siten yritys pysyy pystyssä, ja tappiotakin kärsinyt jäsen voi nousta jaloilleen ja lähteä taas uuden ansion hakuun.

Jäsenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta liikehdintääkin on ollut paljon, kiitos uusien työmahdollisuuksien. Kymmenet jäsenet ovat työllistyneet asiakasyrityksiin ja muutama on perustanut oman yrityksen. Työnteko, oli se sitten Pestin kautta tehtyä tai muuten Pestin edistämää, on alusta asti ollut osuuskuntatoiminnan tavoitteena – ja on sitä jatkossakin.