Training Class

บริษัทฯ รับสอนซอฟต์แวร์การใช้งานซอฟต์แวร์ KDMax, Intericad สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบและคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบชุดตู้ครัวและชุด Built-In รวมถึงใช้สำหรับสมัครงานทางสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบและผู้รับเหมาตกแต่งภายใน นักศึกษา เป็นต้น โดยเราเป็นผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทางด้านซอฟต์แวร์มากว่า 10 ปี จัดสอนเพื่อให้ได้รับและนำความรู้ไปใช้ในเกิดประโยชน์และทำงานได้จริง รับประกันคุณภาพความพึงพอใจของท่าน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคู่มือการอบรมใช้งานและวิดีโอสอนการใช้งาน หรือสามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดกรณีห้างร้านหรือบริษัท ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินและหัก ณ ที่จ่ายในนามบริษัทได้ และเราสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับองกรของท่านได้อีกด้วย
การอบรมใช้งานซอฟต์แวร์ Aihouse Online ได้ ที่นี่
อัตราค่าบริการ1. Remote Support โดยผ่านโปรแกรม Team Viewer หรือโปรแกรมอื่นๆ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)2. Onsite Support เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ราคา 1,500 บาท/ต่อวัน3. Onsite Support พื้นที่ต่างจังหวัด 3,000 บาท/ต่อวัน*4. Onsite Training Support เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ราคา 5,000 บาท/ต่อวัน/2 คน5. Onsite Training Support พื้นที่ต่างจังหวัด 6,500 บาท/ต่อวัน/2 คน**ไม่รวมค่าเดินทาง อาหารและที่พัก
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-639-2995 ได้ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น.หรืออีเมลติดต่อ naraphorn19@hotmail.com