Training Class

บริษัทฯ รับสอนซอฟต์แวร์การใช้งานซอฟต์แวร์ KDMax, Intericad สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบและคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบชุดตู้ครัวและชุด Built-In รวมถึงใช้สำหรับสมัครงานทางสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบและผู้รับเหมาตกแต่งภายใน นักศึกษา เป็นต้น โดยเราเป็นผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทางด้านซอฟต์แวร์มากว่า 10 ปี จัดสอนเพื่อให้ได้รับและนำความรู้ไปใช้ในเกิดประโยชน์และทำงานได้จริง รับประกันคุณภาพความพึงพอใจของท่าน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคู่มือการอบรมใช้งานและวิดีโอสอนการใช้งาน หรือสามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดกรณีห้างร้านหรือบริษัท ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินและหัก ณ ที่จ่ายในนามบริษัทได้ และเราสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับองกรของท่านได้อีกด้วย
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-639-2995 ได้ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.หรืออีเมลติดต่อ info@phoomarin.com