φαρμακείο 2030:

Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ) και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΠΦ UNIC), προκηρύσσουν Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με τίτλο:

«Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας».

"Pharmacy 2030: Student Architecture Ideas Competition for the Space of the Model Greek Community Pharmacy"

ΟΡΑΜΑ

Σήμερα, η χωρική φυσιογνωμία του ελληνικού (και όχι μόνο) φαρμακείου δεν προάγει τον σύγχρονο ρόλο του κοινοτικού φαρμακοποιού όπως αυτός καταγράφεται στην έκθεση στόχων της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP). Το ελληνικό φαρμακείο προβάλλει έντονα τον εμπορικό του χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας τον επισκέπτη ως πελάτη και καταναλωτή σκευασμάτων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Αντίθετα, στην έκθεση της FIP αναφέρεται πως η πώληση είναι απλά ένα μικρό κομμάτι των υπηρεσιών που το φαρμακείο του 2030 καλείται να παρέχει, ενώ η προσωπο-κεντρική προσέγγιση των αναγκών του επισκέπτη και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το κυριότερο ζητούμενο. Οι στόχοι της FIP για το φαρμακείο κοινότητας του 2030 προδιαγράφουν υπηρεσίες, (όπως για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων), που απαιτούν πολύ διαφορετικές χωρικές ερμηνείες από τις επικρατούσες στην ελληνική (και όχι μόνο) πραγματικότητα.

Επομένως, η φιλοσοφία λειτουργίας του φαρμακείου θα αλλάξει. Ο χώρος του φαρμακείου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, θα χρειαστεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά. Νέοι χώροι και λειτουργικές ενότητες θα προστεθούν, το διάγραμμα ροής του θα αλλάξει, και η φυσιογνωμία του εσωτερικού περιβάλλοντός του θα απαιτήσει αναπροσαρμογές έτσι ώστε να υποστηρίξει τον νέο ρόλο του φαρμακοποιού κοινότητας και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να διατυπωθούν καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις και ιδέες που να αναδεικνύουν τους στόχους της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) για το φαρμακείο κοινότητας του 2030, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες υγειας. Το πρότυπο ελληνικό φαρμακείο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ουσιαστική παροχή της πόλης, και της γειτονιάς για το σύνολο της κοινότητας, και ειδικότερα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Ο αρχιτεκτονικός οραματισμός έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει δυναμικά, και με κοινωνική ευαισθησία την εξέλιξη της φυσιογνωμίας του πρότυπου ελληνικού φαρμακείου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διοργανωτές του Διαγωνισμού είναι η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ). Η πρωτοβουλία για τον διαγωνισμό ξεκίνησε από την ΟΣΦΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) (ΤΕΥ-ΠΦ UNIC).

Το ΤΑΜ ΠΠ ευθύνεται για τον σχεδιασμό του διαγωνισμού, εποπτεύει και εξασφαλίζει τη διεξαγωγή του. Επιστημονικοί υπεύθυνοι για τη σύνταξη της προκήρυξης είναι οι : κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΜ ΠΠ, κ.Βασίλης Μπιρλιράκης, Φαρμακοποιός και Πρόεδρος της ΟΣΦΕ, η κα Αλίκη Πελετίδη, Λέκτορας Φαρμακευτικής Πρακτικής του ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC και ακαδημαϊκή υπεύθυνη της ΟΣΦΕ, και η υποψήφια διδάκτωρ του ΤΑΜ ΠΠ, κα Ευγενία Ολυμπία Σπαθή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, η οποία εκτελεί και χρέη Γραμματέως του Διαγωνισμού.