ARETXABALETAKO MIPB

PERCO de ARETXABALETA


Aurkezpena / Presentación


Aretxabaletako Udaletik martxan jarri da Merkataritza Indarberritzeko Plan Berezia -MIPB- ; honako puntuetara bideratua...

Desde el Ayuntamiento de Aretxabaleta se ha puesto en marcha la realización de un Plan Especial de Revitalización Comercial -PERCO- ; orientado a...

  1. Aretxabaletak apustu egiten duen MERKATARITZA HIRI MODELOARI buruz gogoeta egiteko.
  2. Bere lorpenerako orientatutako ETORKIZUNEKO HELBURU ETA ESTRATEGIAK planteatu eta datozen urteetan garatu beharreko NEURRI ETA EKINTZAK ZEHAZTU.
  3. EKINTZARA BIDERATUTAKO LAN PLANTEAMENDU ERRAZ ETA PRAKTIKOEN bidez prozesua garatzea.
  1. Reflexionar sobre el MODELO DE CIUDAD COMERCIAL por el que apuesta Aretxabaleta.
  2. Plantear OBJETIVOS DE FUTURO Y ESTRATEGIAS orientadas para su consecución; y detallar las MEDIDAS Y ACCIONES CONCRETAS a desarrollar en los próximos años .
  3. Y desarrollar ese proceso mediante PLANTEAMIENTOS DE TRABAJO SENCILLOS, PRÁCTICOS Y ORIENTADOS A LA ACCIÓN.

Ekarpenak egiteko gune irekia /

Espacio abierto para aportaciones /