FONAMENTS DE LA PEDAGOGIA SISTÈMICA [1r] 2018/19

GIRONA · LLEIDA · MANRESA · REUS

A dia d'avui la Pedagogia Sistèmica és una proposta educativa i d'acompanyament de processos de vida àmpliament reconeguda en l'àmbit del sistema educatiu i del treball social. Després de més de deu anys implementant aquesta formació arreu us presentem el programa per la primera promoció a les terres de Girona i Reus i per la segona promoció a Lleida i Manresa.

La Pedagogia Sistèmica posa l'èmfasi en la millora de la comunicació amb les famílies, una de les claus de l'èxit escolar i del creixement dels infants i joves; en el fiançament del treball en equip, sabent que aquest és un aspecte indispensable per crear contexts de col·laboració professional favorables; i en la intervenció educativa, actualitzada amb els referents més valuosos de la neurobiologia i les neurociències, amb la incorporació de les múltiples intel·ligències, les comprensions de les dinàmiques constructivistes, i de la mirada quàntica, pel que fa al paper de l'observador que facilita en els infants i joves el desplegament de potencials d'aprenentatge basats en les seves competències i talents.

En definitiva, la PS és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, dels infants i joves, contemplat des de la complexitat de les circumstàncies familiars i socials amb les que ens toca conviure en aquesta època, farcida de reptes que necessitem encarar per la sostenibilitat de la convivència i pel desenvolupament Integral de les persones.

A qui va dirigida:

A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, ... d'alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d'acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.

Programa i calendari:

El programa que es presenta és homologable, pel seu contingut, i per l'equip de formadors/res que el desenvolupen, amb les formacions de primer nivell de PS que es fan en d'altres contexts, atenen als acords singulars que es tinguin amb cadascuna de les institucions responsables de dur-les a terme.

Més informació:

Organitzat i dirigit per:

MES Moviment Educatiu Sistèmic

Horaris:

Divendres: de 18.00 a 21.30h i dissabtes: de 09.30h a 20.00h

Preu formació: 1.800€ (175h)

Esmorzars i estància residencial inclosos. Dinars dels dissabtes no inclosos.

Forma de pagament:

Inscripció / Matrícula: 150€

Inscripció / Matrícula socis/es MES: 75€

Fraccionat en 7 mòduls: 200€

Mòdul Residencial: 250€

(El pagament fraccionat no eximeix d’abonar el cost total del curs)

Inscripcions:

1er Nivell Fonaments de la Pedagogia Sistèmica 2108/19

Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

Informació

Bibiana Calvera: formacions@mesistemic.cat