📢 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคุณครู จากกลุ่มเยาวชนเรารักษ์ปากช่อง โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา ...

📅 20 กรกฎาคม 2565 

รวมเอกสารและแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู ...

📅 20 กรกฎาคม 2565 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้วยหลักสูตรแกนกลาง (ปรับปรุง2560) สู่เทคนิคการสอนฯ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ...

📅 12 พฤษภาคม 2565 

🎯 ข่าวการศึกษา