Duszpasterze

Kapłani duszpasterzujący w parafii:

1) ks. Günter Rathaj (1943 – 1946) – był pierwszym samodzielnym duszpasterzem o charakterze lokalisty (nie był kanonicznym proboszczem, gdyż Kozłowice i Jamy od 1943 r. były tzw. lokalią – osobna placówka duszpasterska, która w przyszłości miała stać się odrębną parafią). Jego praca duszpasterska przypadła w trudnych czasach wojny oraz w okresie powojennym, związanym z nową rzeczywistością państwową i światopoglądową. Powojenna lokalna „władza ludowa” zmusiła ks. G. Rathaja do opuszczenia placówki – wyjechał do Niemiec.

2) ks. Teofil Soppa (1946) – przebywał w Kozłowicach bardzo krótko; po jego odejściu opiekę duszpasterską przejął ks. Paweł Moszek – proboszcz z Gorzowa Śl.

3) ks. Józef Wróblewski (1957 –1986) – będąc jeden rok wikarym w Gorzowie Śl., zgodnie z wolą Kurii Diecezjalnej w Opolu otrzymał polecenie, aby objąć placówkę jako samodzielny duszpasterz (ówczesne władze komunistyczne początkowo nie zgadzały się na ogłoszenie go proboszczem). Dnia 6. 08. 1957 r. ks. J. Wróblewski zamieszkał w Jamach, co stanowi oficjalny początek funkcjonowania parafii w Kozłowicach i Jamach. Natomiast cztery lata później – w 1961 r. – został już oficjalnie zamianowany proboszczem. Ponieważ w Kozłowicach nie było plebanii, ks. J. Wróblewski mieszkał cały czas w Jamach u Państwa Karaś.

4) ks. Alfred Skrzypczyk (1986 –2007) – obejmując parafię zamieszkał w Kozłowicach, podejmując się wraz z parafianami budowy plebanii (tymczasowo mieszkał w domu należącym do Państwa Marii i Dietera Foryta). Dzieło to zostało ukończone w 1992 r., natomiast dzięki staraniom nowego proboszcza rozpoczęto też prace konserwatorsko-remontowe obu świątyń w Kozłowicach i Jamach, jak i terenów przykościelnych oraz wybudowano w obu miejscowościach kaplice przedpogrzebowe. Za swoje wielkie zaangażowanie w troskę o zabytkowe kościoły i ich obejście ks. A. Skrzypczyk został przez Ministra Kultury i Sztuki uhonorowany Srebrną Odznaką za Opiekę nad Zabytkami oraz Wyróżnieniem Starosty Oleskiego w dziedzinie ochrony kultury. Zaś w 2006 r. kościół parafialny w Kozłowicach został Laureatem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

5) ks. Tomasz Szozda – wyświęcony na kapłana 25. 05. 1996 r. w Katedrze Opolskiej, pracował jako wikariusz w Paczkowie (1996-2000), potem w Parafii Katedralnej w Opolu (2000 – 2006) oraz w Czarnowąsach (2006 – 2007). Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola dnia 17. 08. 2007 r. został mianowany tutejszym proboszczem.