DEDprocurement
ยินดีต้อนรับสู่ Website ภายใน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมการพลังงานทหาร 

       กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร

       ที่อยู่ติดต่อ   กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร 496 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์   02-2089021 - 23  ต่อ 603 604 605 606

       โทรสาร     02-2089695  email : admin@dedprocurement.net

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลclick 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566

ราคากลางวิธีประกวดราคา e-Bidding 2566

ราคากลางebidding66 (การตอบกลับ)

่างประกวดราคา e-Bidding 2566

ร่างประกวดราคาebidding66 (การตอบกลับ)

ประกาศประกวดราคา e-Bidding 2566

ประกาศประกวดราคาebidding66 (การตอบกลับ)

ราคากลางวิธีคัดเลือก 2566

ราคากลางวิธีคัดเลือก2566 (การตอบกลับ)

วิธีคัดเลือก 2566

วิธีคัดเลือก2566 (การตอบกลับ)

ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง 2566

ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง2566 (การตอบกลับ)

วิธีเฉพาะเจาะจง 2566

วิธีเฉพาะเจาะจง2566 (การตอบกลับ)

วิธีเฉพาะเจาะจง 2566 (ไม่เกิน 500,000 บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง2566(ไม่เกิน500,000บาท) (การตอบกลับ)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการพลังงานทหาร

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (การตอบกลับ)