Wij nemen volledige eigenaarschap en werken met toegewijde samenwerking en wederzijds vertrouwen met onze stakeholders, zodat we continu verbeteren, groeien en vernieuwen.. Meer informatie over ons vindt u hier.

Own It staat voor eigenaarschap. De hoogste waarde van ons team vertaalt zich in ons motto "Uw bedrijf is ons bedrijf!" Als stakeholder in uw succes ontzorgen wij u, zodat u zich kan focussen op uw core business. U kan bij ons terecht voor al uw technische vraagstukken die aansluiten op onze core business.

Onze core business is Engineering, Consultancy en business develpment voor het implementeren van verbeteringen en vernieuwingen van uw product mix, machinerie, apparatuur en gebouw gebonden installaties in uw plant, fabriek of gebouw.

Wij werken volgens project management methodes zoals dat gebruikelijk is binnen Engineering, Procurement en construction (EPC).

De rollen die wij sinds 2013 uitvoeren zijn onder andere:

Project management van technische projecten en in bedrijf nemen van aanpassingen alsook opknappen en transformeren van kantoren en woningen

Value engineering passen wij toe bij het op- en bijstellen van scopes en ontwikkelen van (nieuwe) producten

Discipline engineering in diverse industrieën waaronder olie & gas, petrochemie, voedingsmiddelen en farmacie.

EPC en CSU in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie

Maintenance & Reliability Engineering: Preventief en predictief onderhoud aan proces en gebouw gebonden installaties

EPC & CSU

EPC staat voor Engineering, Procurement en Construction en betreft het gehele proces dat wordt doorlopen tijdens het implementeren van een Greenfield of brownfield project....of een combinatie hiervan.

De EPC manager is een project manager die voor het gehele technische proces verantwoordelijk is. De taken van de EPC manager zijn heel divers. De EPC manager neemt het gehele proces uit handen van de project manager en stuurt ook de constructie aan. Afhankelijk van het project wordt de omvang van het EPC team bepaald. Deze bestaat uit project/lead engineers, discipline engineers, construction supervisors, commissioning en Start-up engineers, documentors, en planners.

Commissioning & Start-up (CSU) wordt veelal door de EPC manager gedaan, maar voor grotere projecten kan een CSU Manager hiervoor worden aangewend. CSU zorgt voor een veiligere en betere handover van project naar productie.

Engineering solutions

ENGINEERING

Functionele oplossingen van het probleem middels het opstellen van de juiste scope, plan van aanpak en overdracht van het project. Een uitgedachte oplossing is zeer belangrijk voor een succesvolle implementatie.

Procurement

PROCUREMENT

Zorg voor tijdige leveringen van documentatie, vergunningen, materieel, mankracht, bouwlocatie en andere tijdelijke voorzieningen.

Construction

CONSTRUCTION

Zorg voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Wij werken met een zero incident policy!

Project management

PROJECT MANAGEMENT

Een Project manager/engineer van OIE wordt ingezet ter ondersteuning van de project director voor het technische inhoudelijk deel van het project.

De project manager/engineer bewaakt het gehele proces volgens project management en internationale engineering standaarden en procedures tijdens de 4 fasen (Planning, Build-up, Implementatie, Closeout) van het project. De belangrijkste rollen die wij vervullen zijn:

  • Scope challenges en kosten ramen, bewaken en managen middels value engineering

  • Aansturen van diverse disciplines

  • Management of Change procedures

  • Rapporteren naar Project director en andere stakeholders op management niveau

  • Bijeenkomsten met project team, management teams en directie

Engineering consulting

DISCIPLINE ENGINEERING

Een discipline engineer is een vakspecialist die voor een interim functie wordt ingehuurd. Deze functie wordt op locatie of dedicated op afstand uitgevoerd.

De discipline engineer is de aanspreek persoon voor de engineering afdeling van de opdrachtgever. De rollen van de discipline engineer zijn:

  • Vakinhoudelijke kennis overdracht naar onderhoudsgroepen en projectteams voor vakspecifieke vraagstukken.

  • Technische omschrijvingen opstellen voor diverse vraagstukken vanuit productie en onderhoudsgroepen.

  • Project teams versterken op het vakspecifiek gebied.

  • Begeleiding van de uitvoering van projecten gebaseerd op de technische omschrijvingen.

  • Documenteren van technische aanpassingen en de documenten aanleveren aan diverse stakeholders.

MAINTENANCE & RELIABILITY ENGINEERING

Middels Maintenance en reliability engineering wordt de onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid van een fabriek, plant, gebouw of delen daarvan gewaarborgd.

De basis begint bij onderhoud van systemen, installaties, machines, gebouwen en gebouwdelen. Deze basis wordt uitgebreid door maintenance engineering procedures en processen zoals gepland onderhoud op maand, kwartaal, jaar en meerjarenplanningen.

De volgende stap is het in kaart brengen van gepland en ongepland uitgevoerde werkzaamheden.

Daarna kan de optimalisatieslag gemaakt worden naar reliability engineering. De methodieken die hiervoor worden toegepast zijn veelal diepgaander preventief en predictief onderhoud met behulp van (Big) data monitoring en analyse.

Basis onderhoud

Schakel ons in om uw organisatie naar een hoger onderhoudsniveau te tillen. Dat kan door vanuit de basis onderhoudschema's en werkzaamheden op te bouwen naar de volgende stap.

Preventief onderhoud

Planmatig uitvoeren van onderhoud voorkomt onnodig falen van gebouw gebonden of proces installaties

Verbeteren

Blijf verbeteren om te groeien tot een betrouwbare onderhoudsorganisatie